2019 02 05

พิธีบูชาขอบพระคุณวันตรุษจีน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 9.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 02 03

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาส
และ คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 02 02

ฉลองวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เวลา 10.00 น. คุณพ่อโดเมนิโก โรดีกิเอโร, O.M.I
เจ้าอาวาสวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว
นำน้องๆ ตัวน้อย และ พี่น้องสัตบุรุษมอบดอกไม้ให้การต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ก่อนร่วมกันรับชมการแสดง ณ ศาลาเปรองนุสรณ์
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราช ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าลือชัยอวยพรน้องๆ สัตบุรุษบ้านหมันขาว
ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแสดงต่างๆ
ร่วมกับคณะสงฆ์ บรรดานักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ

2019 01 31

ฉลองวัดดนักบุญยอห์น บอสโก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ค.ศ.2019
เวลา 17.30 น. คุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์, S.D.B.
อธิการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
นำคณะครู และ เหล่านักเรียนร่วมต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงดนตรีจากวงออร์เคสตร้าโรงเรียน
เวลา 18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าประธานพิธี
ในโอกาสนี้ มีนักเรียนรับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรกจำนวน 15 คน
หลังพิธีฯ พระสังฆราช. พระสงฆ์. นักบวช. คณะครู. นักเรียน
และ พี่น้องสัตบุรุษ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน