2019 06 30

สมโภชนักบุญเปโตร และ นักบุญเปาโล อัครสาวก
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น. วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2019
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 06 29

เปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม สังฆมณฑลอุดรธานี 125 ปี ความเชื่อแดนอีสาน
100 ปี การมรณภาพพระคุณเจ้าโปรดม และ คุณพ่อเกโก
ฉลอง 70 ปี ชีวิตนักบวช คุณพ่อ เลโอ แทรวิส, C.Ss.R.
ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อฟาเบียน บัวทอง บุญทอด
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2019 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 06 27

พิธีนพวาร พระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติแด่แม่พระ
เตรียมจิตใจก่อนร่วมงานเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.2019 วันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์
เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ
รวมถวายช่อดอกไม้แด่รูปแม่พระมารดานิจจานุเคราะห์
ก่อนรับประทานอาหารว่างยามเย็นร่วมกัน

2019 06 25

พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาแรก) ของ คุณพ่อยอห์น เอกพงษ์ สุวิชากร
 พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี (สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา องค์รักษ์)
เวลา 06.30 น. วันอังคารที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2019
ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) จ.อุดรธานี