2020 05 24

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธี ร่วมแสดงความยินดีกับ บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
และ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ชีวิตสงฆ์

2020 05 24

2020 05 17

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี

2020 05 10

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) อุดรธานี