2020 10 30

พิธีสวดสายประคำ และ พิธีบูชาขอบพระคุณปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ
โดย คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ หลังพิธีฯ บรรดาสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ
ร่วมแห่พระรูปแม่พระมารีย์รอบอาสนวิหารฯ และ ถวายดอกไม้แด่องค์พระแม่
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.2020 เวลา 19.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 10 29

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิด และ เสกวัดน้อยนักบุญวินเซน เดอ ปอล
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ค.ศ.2020 เวลา 10.00 น. ณ บ้านพักคนชรา จ.อุดรธานี

2020 10 28

พิธีสวดสายประคำ วันพุธที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.2020 เวลา 19.00 น. ณ บ้านมารดาพระสงฆ์ จ.อุดรธานี
หลังพิธีฯ บิชอปยอแซฟ ลือชับ ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ทำการเสกสายประคำ
และ มอบแก่พระสงฆ์, นักบวช, น้องๆ เยาวชน, เหล่าสามเณร และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษผู้มาร่วมพิธี
เป็นที่ระลึกในโอกาสเดือนแห่งการสวดสายประคำ ก่อนพระคุณเจ้า, พระสงฆ์, นักบวช,
น้องๆ เยาวชน, สามเณร และ บรรดาพี่น้องสัตบุรุษ จะรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

2020 10 25

ฉลองภายในวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ค.ศ.2020
ณ วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
เวลา 10.00 น. คุณพ่อฟาม ดิงห์ ต๋วน, S.V.D. เจ้าอาวาส และ พี่น้องสัตบุรุษ
ให้การต้อนรับ บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยบรรยาการอย่างเป็นกันเองก่อนร่วมในพิธีเสกพระรูป
พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ที่สุสานวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บิชอปลือชัย เป็นประธานในพิธี
โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ทำการอวยพรให้แก่บรรดาสามี-ภรรยา
คู่สมรส ที่ครองคู่อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า
หลังพิธี เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับบรรดาคู่สมรสที่มาร่วมพิธี
บิชอปลือชัยได้ทำการมอบเกียรติบัตรโอกาสครบรอบ
การครองคู่แต่งงานให้แก่คู่สามี-ภรรยาจำนวน 14 คู่
ก่อนพระคุณเจ้า, พระสงฆ์, นักบวช สามี-ภรรยาคูสมรส
และ พี่น้องสัตบุุรุษจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน