2019 09 15

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โอกาสนี้ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
ได้ทำการประกาศเรื่องการอนุญาตในการรับบวชเป็นพระสงฆ์ ของ
สังฆานุกรเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง จ.อุดรธานี
และ สังฆานุกรสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ สัตบุรุษวัดพระศรีหฤทัย โพนพิสัย จ.หนองคาย
พิธีบวชเป็นพระสังฆ์จะกระทำขึ้นใน วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.2019
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ขอคำภาวนาเพื่อกระแสเรียกอันมั่นคงแก่เขาทั้งสอง

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 09 08

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 09 07

คณะพลมารีย์ สังฆมณฑลอุดรธานี จัดฉลองแม่พระบังเกิด
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โดยมีการประชุมคอมีเซียม เวลา 08.30 น. และ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าได้จุดเทียน ตัดเค้ก และ ถวายช่อดอกไม้แด่รูปพระแม่มารีย์
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 09 01

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น