2019 11 17

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน, เจ้าอาวาสฯ
คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, และ คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศิจกายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 11 16

ฉลองวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019
เวลา 9.30 น. คุณพ่อราชาเสขาร์เรดดี บ๊อบบา, S.V.D. เจ้าอาวาสวัดฯ และ สัตบุรุษ ร่วมให้การค้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีด้วยการแสดงจากพี่น้องชุมชนบ้านนาสิงห์
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 11 13

พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เวลา 08.00 น. คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร และ คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์
นั่งช้างร่วมในขบวนแห่พระสงฆ์ใหม่รอบบ้านโพนสูง เข้าสู่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
ก่อนรับชมการแสดงต้อนรับจากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโพนสูง
และ การแสดงจากน้องๆ เยาวชน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
ต่อด้วยการผูกแขนบายศรีรับขวัญคุณพ่อใหม่ทั้งสอง
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร เป็นประธานพิธี
หลังพิธีฯ คุณพ่อสงฆ์ใหม่กล่าวขอบคุณ พระสังฆราช, คณะสงฆ์, นักบวช  เหล่าครอบครัว,
ญาติมิตร และ พี่น้องสัตบุรุษผู้เดินทางมาร่วมในพิธีวันนี้ ปิดท้ายด้วย พระสงฆ์ใหม่ทั้งสอง
อวยพรแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษทุกท่านก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 11 11

พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ คุณพ่อสเตเฟน​ วุฒิชัย​ จันทรักษ์​
วันจันทร์ที่​ 11​ พฤศจิกายน​ ค.ศ.​ 2019 ณ​ วัดพระศรีหฤทัย​ อ.โพนพิสัย​ จ.หนองคาย
เวลา 9.00 น. คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย​ จันทรักษ์ และ คุณพ่อเยราร์ด​ ชนะสิทธิ์​ ศิลาโตร
ขึ้นรถร่วมในขบวนแห่พระสงฆ์ใหม่รอบ​ อ.​โพนพิสัย​ จ.หนองคาย
ก่อนกลับสู่วัดเพื่อมารับการต้อนรับจากพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณพลอุดรธานี, คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ เจ้าอาวาสฯ,
ขบวนนางรำ และ พี่น้องน้องสัตบุรุษ ผู้มาร่วมแสดงยินดีกับคุณพ่อใหม่ทั้งสองท่าน
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อสเตเฟน​ วุฒิชัย​ จันทรักษ์​ เป็นประทานพืธี
หลังพิธีฯ คุณพ่อใหม่กล่าวขอบคุณ พระสังฆราช, คณะสงฆ์, นักบวช,
เหล่าครอบครัว, ญาติมิตร และ พี่น้องสัตบุรุษผู้เดินทางมาร่วมในพิธีวันนี้
ปิดท้ายด้วย พระสงฆ์ใหม่ทั้งสองอวยพรแก่บรรดา
พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน