2019 12 23

พิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า คืนที่ 9 โดย คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 12 22B

พิธีแห่ดาวโอกาสเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า คืนวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.2019
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
เวลา 17.00 น. ขบวนดาวรวมตัวกันที่ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เวลา 18.00 น. พระคุณเจ้าลือชัย ทำพิธีเสกขบวนดาว ก่อนพระสังฆราช, คณะพระสงฆ์, นักบวช
และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษจะร่วมแห่ดาวจากทุ่งศรีเมือง สู่วัดนักบุญยูดาห์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ปิดท้ายด้วย การอวยพรจากพระคุณเจ้า, การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์,
กิจกรรมเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าและ การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

2019 12 22A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 12 21B

พิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า คืนที่ 7 โดย คุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์, S.D.B.
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี