วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส 100 ปี แห่งการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา ณ วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก จ.อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันสวรรคตครบรอบ 1 ปี
และฉลอง 100 ปี แห่งการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา
ในโอกาสนี้ นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 6 คน ได้รับศีลกำลัง และนักเรียนหญิง-สัตบุรุษ จำนวน 4 คน รับศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป... พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ได้ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาสนี้จำนวนมากปัจจุบัน คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 พิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี โดย คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีมิสซาในนามคริสตชนสังฆมณฑลอุดรธานี