ขอบคุณ “ครอบครัวฟิลิป เชวงศักดิ์ – การินา วาริช เดชาเลิศ” ผู้สนับสนุนร่วมบริจาค สมทบกองทุนบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี จำนวน 40,000 บาท ++ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนน้ำใจดีของท่านเสมอไป++ (15 ตุลาคม 2017)

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น คุณพ่อปลัดฯ

**ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น.**

++การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.++

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญเยราร์ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017...พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกล มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าจำนวนมาก พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังแก่เยาวชน 7 คน... สัตบุรุษวัดนักบุญเยราร์ด ได้มอบปัจจัยจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนงานดูแลสงเคราะห์เด็ก ซาร์นิลลี่ เฮ้าส์ ที่จังหวัดหนองคาย : ปัจจุบัน คุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R.  เป็นเจ้าอาวาส

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส 100 ปี แห่งการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา ณ วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก จ.อุดรธานี