พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญเยราร์ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017...พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกล มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าจำนวนมาก พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังแก่เยาวชน 7 คน... สัตบุรุษวัดนักบุญเยราร์ด ได้มอบปัจจัยจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนงานดูแลสงเคราะห์เด็ก ซาร์นิลลี่ เฮ้าส์ ที่จังหวัดหนองคาย : ปัจจุบัน คุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R.  เป็นเจ้าอาวาส

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส 100 ปี แห่งการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา ณ วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก จ.อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันสวรรคตครบรอบ 1 ปี
และฉลอง 100 ปี แห่งการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา
ในโอกาสนี้ นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 6 คน ได้รับศีลกำลัง และนักเรียนหญิง-สัตบุรุษ จำนวน 4 คน รับศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป... พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ได้ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาสนี้จำนวนมากปัจจุบัน คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น