วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษและสามเณรเล็ก บ้านเณรสันติราชาอุดรธานี

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้า โอกาสคล้ายวันเกิด พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เวลา 06.30 น. วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ณ วัดน้อย บ้านมารดาพระสงฆ์ อุดรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2017 โดย พระสังฆราช ยอแชฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี ณ ฟาร์มดูฮาร์ต บ้านศรีวัฒนา ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

เวลา 10.00 น. มีขบวนนางรำจากชมรมผู้สูงอายุบ้านโพนสูงฟ้อนต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยและแขกผู้มีเกียรติ จากนั้นมีการกล่าวรายงานโครงการฝึกอบรม โดย บาทหลวงอุทัย ถาวร ผู้อำนวยการหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาคนพิการสังฆมณฑลอุดรธานี, ชมวีดีทัศน์การอบรมของผู้พิการ, ตัวแทนจาก บ.IRPC จำกัด มหาชน-ตัวแทนจากศูนย์พระมหาไถ่พัทยากล่าวแสดงความยินดี และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพื่อผู้พิการ

การจัดฝึกอบรมคนพิการด้านหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง” มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 26 คน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 14 รายวิชา...เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้แบบยั่งยืนให้แก่ผู้พิการ เพื่อพวกเขาจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยรอยยิ้มและมีความสุขตลอดไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการประชุม ตุ้มโฮมไทยคริสต์ วิถีชีวิตศิษย์พระเยซู ครั้งที่ 7 โดย คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี ...

และมีพิธีส่งมอบสัญญาลักษณ์ ให้แก่คุณพ่อคำดี ทองมาก สังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานวิถีชุมชนวัดครั้งที่ 8