พิธีแห่ศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อโฮเซ่ โรดริเกสและคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
 

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข อธิการบ้านเณรสันติราชา : ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

พิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่

คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เวลา 10.00 น.

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2017

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี

สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี

โดยมีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ สัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ

ทั้งใกล้และไกล มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าจำนวนมาก