วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ร่วมด้วย คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น,

คุณพ่อโฮเซ่ โรดริเกส และคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

เวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2017 ขบวนแห่จากบ้านพักคนชรามายังสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี เริ่มด้วยคณะนางรำจากชมรมผู้สูงอายุบ้านโพนสูง,พี่น้องสัตบุรุษทั้งใกล้และไกล มาร่วมแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ คนที่ 28 ของสังฆมณฑลอุดรธานี ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความชื่นชมยินดี หลังจากนั้น ชมการแสดงจาก “ชมรมผู้สูงอายุบ้านโพนสูง 2 ชุด” และถ่ายรูปร่วมกับพระสงฆ์ใหม่

 

ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี นำโดย คุณมนทิรา ฮกเจริญ

ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี

ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ

ร่วมกันสวดแบบเทเซ่เพื่อกระแสเรียก

ในเวลา 19.30 น. วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017 

ณ บ้านเณรสันติราชา อุดรธานี 

วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฟาร์มดูฮาร์ต บ้านศรีวัฒนา ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมี คุณพ่ออุทัย ถาวร, C.M. ผู้อำนวยการหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และบริษัท IRPC (จำกัด)มหาชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมคนพิการด้วยหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดหางานให้แก่ผู้พิการและยังส่งเสริมอาชีพและรายได้แบบยั่งยืน...ปัจจุบัน มีผู้พิการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว 315 คน ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลยและหนองบัวลำภู ...โอกาสนี้ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, พระสงฆ์จากหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาคนพิการอุบลราชธานี, ท่าแร่-หนองแสง, ตัวแทนจากภาครัฐ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย