วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น.

++การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.++

พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี พร้อมกับพลมารีย์ จากสปป. ลาว ร่วมฉลองแม่พระบังเกิด ในวันที่ 2 กันยายน 2017 ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ในช่วงเช้า มีการประชุมคอมีเซียมแม่พระนิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ซึ่งมี 2 คูเรีย และ18 เปรสิเดียม ในสังกัด โดยมี คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นจิตตาธิการ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี หลังพิธีฯ มีการขับร้องบทเพลงสดุดี และการถวายดอกไม้แด่พระแม่

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 เวลา 14.00 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี ณ วัดน้อยอารามกาปูชิน (ด้านหลังอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี)

 

ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณซิสเตอร์มารีอา อักแนส ละมัย วงศ์จีน ซิสเตอร์คณะกลาริส กาปูชิน อารามแม่พระรับสาร อุดรธานี ...วันที่ 30-31 ส.ค. และวันที่ 1 ก.ย. 2017 วจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ เวลา 19.00 น. + พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. ณ วัดน้อยอารามกาปูชิน (ด้านหลังอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี)

** พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 เวลา 14.00 น. ณ วัดน้อยอารามกาปูชิน **