*ความคืบหน้าของอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี* ขณะนี้ตัวโบสถ์ภายนอกเสร็จแล้ว และภายในกำลังจะเสร็จในเร็ววัน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมเครื่องเรือนศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกต้องตามหลักพิธีกรรม...กำหนดการที่จะมีพิธีถวายอาสนวิหารฯ รายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ขอบคุณ ครอบครัวอัครศรีวัฒน์” ผู้สนับสนุนร่วมบริจาค สมทบกองทุนบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี จำนวน 10,000 บาท ++ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนน้ำใจดีของท่านเสมอไป++ (23-7-2017)

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2017 เวลา 11.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธีเสกอาคาร ST.MARY’S Creative Academy อาคารเรียนใหม่สำหรับแผนกอนุบาลและอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลนิจจานุเคราะห์หนองคาย

บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษราลัมภ์ อธิการเจ้าคณะแขวง คณะมหาไถ่, แมร์มีเรียม กิจเจริญ อดีตมหาธิการิณีเจ้าคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, คณะสงฆ์-นักบวชชาย-หญิง, นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสัตบุรุษต่างพากันร่วมแสดงความยินดี หลังพิธีเสกฯ...ชมการแสดงและรับประทานอาหาร : ปัจจุบัน บาทหลวงธนู กระทอง เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต, เซอร์ปาตริส ปรัชญาคุณ เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ... โรงเรียนนี้เปิดสอนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 โดยมีปรัชญาของโรงเรียน “มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้”