วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข อธิการบ้านเณรสันติราชา : ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

พิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่

คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เวลา 10.00 น.

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2017

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี

สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี

โดยมีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ สัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ

ทั้งใกล้และไกล มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าจำนวนมาก

ความชื่นชมยินดีของพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกล

รวมทั้งพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ ที่มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

ให้กำลังใจ และ แสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ ของสังฆมณฑลอุดรธานี

 คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2017 ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี

ขบวนแห่พระสงฆ์ใหม่จากหน้า ร.ร.เซนต์เมรี่ สู่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

เพื่อร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณคุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2017 เวลา 09.30 น.

คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นพระสงฆ์คนที่ 3 ของชุมชนแห่งความเชื่อนี้ ...

คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์บุญทรัพย์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ ได้ให้การต้อนรับท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์

และพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจด้วยความอบอุ่น

พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

เวลา 10.30 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

โดยมีคุณพ่อสราวุธ สหายแก่น, คุณพ่อพัฒนา อุปการ พร้อมทั้ง

พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนมาก ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

ในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกนี้ พระสงฆ์ใหม่ได้อวยพรสำหรับพี่น้องทุกคนที่มาร่วมในพิธี ก่อนจะรับประทานอาหารร่วมกัน