วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 คุณพ่อประสิทธิ์ ไกรโหล ได้มาแบ่งปันเกี่ยวกับ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสต์ศักราช 2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” มีครูคำสอนเข้าร่วมอบรม 36 ท่าน ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลอุดรธานี 

เป็นภาคีเครือข่ายที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก กศน จังหวัดอุดรธานี

“ทุ่งดาวเรือง”ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านดุง ณ ฟาร์มดูฮาร์ต บ้านศรีวัฒนา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ออกดอกบานสะพรั่ง สีเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง ลองแวะมาเที่ยวชมและถ่ายรูปกันได้นะคะ

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น.

++การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.++