2020 09 11

ฉลองวันแม่พระบังเกิด พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 8.30 น.
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, คณะครู, นักเรียน, ผู้ปกครอง และ บรรดาสัตบุรุษร่วม
สวด "บทภาวนาถวายประเทศไทยแด่แม่พระ" และ ถวายดอกไม้แด่แม่พระ
ก่อนรับชมการแสดงโปงลาง "มหาไถ่ ออนซอนศิลป์" จากน้องๆ นักเรียน
ปิดท้ายด้วยการแข่งฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง
ทีมสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานี และ ทีม VIP ผู้ปกครอง
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน ค.ศ.2020
ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2020 09 06B

โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่ห้า "ศาสนาพาสุขใจ แบบลัลลา" โดย ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์  อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 09 06A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 09 05

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองการปฏิญาณตนตลอดชีพ
ซิสเตอร์อักเนส โยธิกา บุญธาตุ, ซิสเตอร์มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู
และ ซิสเตอร์มารีอา มัลลิกา ด้านซอม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
โดย บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2020  ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี