2020 02 16

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และ คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในโอกาสนี้ มีเยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลัง 17 คน และ รับศีลมหาสนิทครั้งแรกอีก 9 คน
หลังพิธีฯ พระสังฆราช ทำการเสกสายประคำ
และ มอบให้เป็นที่ระลึกแก่บรรดาเยาวชนผู้เข้ารับศีลในวันนี้

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 02 15

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 น. คุณพ่อดอมินิกซาวีโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส เจ้าอาวาสวัดฯ
ร่วมกับ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ, คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่
ให้การต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีด้วยการแสดงจากน้องๆ เยาวชน
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าประธานพิธี
ในโอกาสนี้มีเยาวชนรับศีลกำลังจำนวน 3 คน และ รับศีลมหาสนิทครั้งแรกอีกจำนวน 5 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าลือชัย ทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นที่ระลึกแก่บรรดาเยาวชนผู้เข้ารับศีลในวันนี้
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, คณะครู, นักเรียน และ พี่น้องสัตบุรุษ
จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันพร้อมชมการแสดงจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา

2020 02 14

งานชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 7 "พระวาจา สร้างศรัทธา ผู้สูงวัย ใจมั่นคง "
มีผู้เข้าร่วม 200 คน ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ ผ.อ. แผนก ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี,
คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R., คุณพ่อยากอบ วิโรจน์ นันทจินดา และ ทีมเวชบุคคลฯ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 เวลา 13.00 น. ณ วัดแม่พระลูกประคำ บ้านเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

2020 02 09

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น