วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น.คุณพ่อดานีโล อาโบกาโด, C.M. เจ้าอาวาส,

พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ และคณะนางรำจาก 3 หมู่บ้าน (ทั้งคริสต์-พุทธ)

ร่วมต้อนรับพระสังฆราชยอเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

เวลา 10.20 น. ชมการแสดงต้อนรับจากน้อง ๆ เยาวชนและกลุ่มแม่บ้านชาวท่าบมด้วยความพร้อมเพียงและสวยงาม.เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกสำหรับลูกหลานบ้านท่าบม

จำนวน 12 คน นับเป็นความชื่นชมยินดียิ่งหลังพิธีฯ รับประทานอาหารและชมการแข่งขันฟุตบอล

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร และคุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

การสัมมนาสงฆ์อีสาน ครั้งที่ 26 “สงฆ์กับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” (The Clergy : Safeguarding of Minors and Vulnerable Persons) ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี ...

ปีนี้สังฆมณฑลอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมจาก 4 สังฆมณฑลในภาคอีสาน(สังฆมณฑลอุดรธานี-สังฆมณฑลอุบลราชธานี-สังฆมณฑลนครราชสีมาและอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จำนวน 133 ท่าน และคืนวันที่ 18 มกราคม 2018 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัยธาตุวิสัย ส่งมอบธงฯให้กับ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา สังฆมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดครั้งต่อไป  คือ มกราคม ค.ศ. 2020 ที่ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อปิยพงษ์ ลือเลื่อง, คุณพ่อปรีชา ศิลาโคตร และคุณพ่ออังเฮล เบเคริล

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++