2020 02 08

ฉลองวัดประจำปีครบรอบ 127 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
และ เฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม อุดรธานีเขต 2 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020
เวลา 10.00 น. คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวนเหนือ หัวหน้าเขตปกครอง อุดรธานีเขต 2
ร่วมกับพี่น้องสัตบุรุษให้การต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
พระคุณเจ้าทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานเ ก่อนร่วมเดินชมนิทรรศการ 350 ปีมิสซังสยาม
ปิดท้ายด้วยการรับชมการแสดงจากเหล่าเน้องๆ ยาวชน และ บรรดาพ่อแม่ผู้สูงอายุ
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบคุณ พระคุณเจ้าลือชัย เป็นประธาในนพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ บรรดาพี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2020 02 02

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ และ คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน, O.M.I
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ในโอกาสนี้มีเยาวชนเข้ารับพิธีศีลกำลังจำนวน 49 คน และ รับศีลมหาสนิทครั้งแรกอีกจำนวน 53 คน
หลังพิธีฯ พระสังฆราชได้ทำการเสก และ มอบที่ขั้นหนังสือ สร้อย และ สายประคำ
เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับเยาวชนทั้ง 102 คนที่เข้าพิธีรับศีลในวันนี้

2020 01 26

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ คุณพ่อกำจัด เจ้าอาวาสฯ ได้เป็นตัวแทน
อ่านสาสน์วันอาทิตย์ "พระวาจาของพระเจ้า"
เนื่องในโอากาสปีพระคัมภีร์ ค.ศ.2020 ซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงประกาศ ให้เป็น “วันอาทิตย์พระวาจาพระเจ้า”
และ เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน 2020 ทางวัดได้ส่งตัวแทนสัตบุรุษขอพรปีใหม่จีน
และ มอบของขวัญแก่พระคุณเจ้า และ พระสงฆ์ ก่อนพระสังฆราชได้ทำการอวยพรพี่น้อง
และ ปิดท้ายด้วยการเสก และ มอบส้ม เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรษที่มาร่วมงานในวันนี้

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 01 25

ฉลองวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว จ.เลย วันเสาร์ที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 น. คุณพ่อโดเมนิโก โรดีกิเอโร, O.M.I เจ้าอาวาสวัดฯ
และ พ่อแม่พี่น้อง, เหล่าเยาวชน และ หนูๆ เด็กตัวน้อยๆ ร่วมมอบดอกไม้
ให้การ ต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ที่บริเวณหน้าทางเข้าวัด ก่อนพระคุณเจ้าจะเดินทักทายบรรดาพี่น้องผู้เดินทางมาร่วมพิธี และ
เดินเยี่ยมชมเขตพื้นที่บริเวณวัด และ ปิดท้ายด้วยการรับชมการแสดงก่อนเตรียมตัวร่วมพิธีฯ
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราช เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้มีเยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 11 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าทำการเสก และ มอบสายประคำ เป็นที่ระลึกแก่เยาวชนที่เข้าพิธีรับศีล
ก่อนพระสังฆราช. พระสงฆ์, นักบวช, เหล่าเยาวชน และ พี่น้องสัตบุรุษ
จะรับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแสดงต่างๆ ร่วมกัน