2019 03 16

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม ค.ศ.2019
เวลา 10.00 น. คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน, I.E.M.E. เจ้าอาวาส และ พี่น้องสัตบุรุษร่วมต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 น. พระสังฆราชลือชัยทำพิธีเสก ศาลาพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร
ก่อนร่วมเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าได้มอบเกียรติบัตร
เป็นการแสดงความขอบคุณให้แก่สัตบุรุษผู้ช่วยให้การสนับสนุนในการสร้างศาลา
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
รับชมการแสดงต่างๆ พร้อมประทานอาหารกลางร่วมกัน

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
มีพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30 น
ปัจจุบัน คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน,I.E.M.E.เป็นเจ้าอาวาส

2019 03 15

พิธีเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อเปโตร สดใส จันทร์โลมา
เวลา 19.30 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2019

2019 03 12

พิธีเสกอาคาร ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เวลา 18.30 น. วันอังคารที่ 12 มีนาคม ค.ศ.2019
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

2019 03 10

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ เจ้าอาวาส คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน ได้ทำพิธีรับเถ้าให้กับ
พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษที่พลาด หรือ ไม่มีโอากาสได้มาร่วพิธีเมื่อวันพุธรับเถ้าที่ผ่านมา

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.