2019 04 21

สมโภชปัสกา วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ค.ศ.2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง
และ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช แจกไข่ปัสกาแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษทุกคน
ร่วมแสดงความยินดีในการกลับคืนพระชนมชีพพระเยซูเจ้า
*สุขสันต์วันปัสกา Happy Easter 2019

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 04 20

พิธีตื่นเฝ้าปัสกา พิธีแสงสว่าง เสกไฟ เสกน้ำ ประกาศพระธรรมล้ำลึกปัสกา
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมลฑลอุดรธานี ประธานพิธี
 เวลา 19.00 น. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ 20 เมษายน ค.ศ.2019
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 04 19

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา 16.00 น
พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป14ภาค) โดย
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
พิธีบูช่าขอบพระคุณ และ มัสการกางเขน โดย
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณพลอุดรธานี
 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 04 18

พิธีล้างเท้าอัครสาวก และ เฝ้าศีลฯ วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ที่​ 18​ เมษายน​ ค.ศ.2019​
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ​ลือชัย​ ธาตุวิสัย​ ประธานพิธี​
ณ​ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์​อุดรธานี