พิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมจิตใจ โอกาสฉลองวันถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี คืนที่ 3 ประจำปี 2018

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19.00 น.

โดย คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม, C.Ss.R. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมจิตใจ โอกาสฉลองวันถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี ประจำปี 2018

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19.00 น.

โดย คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดนคุณพ่อปลัด อาวาสอาสนวิหารฯ

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … **
ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา อ.พลจ.ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์นำทีมคณะครู และ นักเรียน
จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เมืองพลร่วมต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 พิธีบูชาขอบพระคุณพระสังฆราชลือชัย เป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้ มีนักเรียนชาย-หญิง
รับศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปครั้งแรก จำนวน 3 คนและนักเรียนชาย-หญิง รับศีลกำลัง จำนวน 6 คน
หลังพิธี พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช คณะครู นักเรียนและพี่น้องสัตบุรุษรับประธานอาหารร่วมกัน
พร้อมรับชมการแสดงหลากหลายณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เมืองพล จ.ขอนแก่น