2019 11 10B

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.2019
เวลา 15.30 น. ณ สุสานคาทอลิก สักวันวิลล่า อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้า และ คณะสงฆ์ ภาวนาเสกป่าศักดิ์สิทธิ์ และ เดินอวยพรผู้ล่วงลับ
ตามหลุมที่พวกเขาใช้เป็นที่พักผ่อนรอการกลับคืนชีพในวันที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง
และ อวยพรแก่พ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน บรรดาครอบครัว และ ญาติมิตร ผู้มาสวดภาวนาอุทิศแก่พวกเขา
ปิดท้ายด้วย พระสังฆราช, คณะพระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

2019 11 10A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
โดย คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข อธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศิจกายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 11 09

พิธีบวชพระสงฆ์ เยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร และ สเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์
วันเสาร์ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
เวลา 9.00 น. เริ่มต้นด้วยขบวนแห่ สังฆานุกรเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
และ สังฆานุกรสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ ผู้เตรียมเข้าพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่
จากหน้าบริเวณประตูโรงเรียนเซนต์ เมรี่ จ.อุดรธานี เข้าสู่อาสนวิหารฯ
และ รับการต้อนรับจากพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คณะสงฆ์, นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ พร้อมรับชมการแสดงจากน้องๆ เยาวชน
เวลา 10.30 น. พิธีบวชพระสงฆ์ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธี
หลังพิธีฯ คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร และ คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์
สองสงฆ์องค์ใหม่แห่งสังฆมณฑลอุดรธานี รับการกล่าว และ พวงมาลัยร่วมแสดงความยินดี
เริ่มจากตัวแทนสัตบุรุษ ตามด้วยตัวแทนพระสงฆ์ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
และ ต่อด้วยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลฯ
ก่อนพระคุณเจ้าจะมอบใบพรยืนยันการบวชเป็นพระสงฆ์จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
และ รูปถ่ายของพระสงฆ์ใหม่ กับ ครอบครัว ให้แก่คุณพ่อผู้เข้ารับพิธีบวช
ตามด้วยการมอบรูปแม่พระเป็นที่ระลึกให้แก่คุณพ่อ และ คุณแม่ ครอบครัวของคุณพ่อใหม่
ปิดท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณ และ การอวยพรจากสงฆ์องค์ใหม่ทั้งสองท่าน
ขอโมทนาคุณวอนขอพระพร และ พระหรรษทานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพละกำลังแก่ทั้งสอง
ให้เป็นสงฆ์นิรันดร ทำหน้าที่ประกาศ และรับใช้พระวาจาซึ่งประทานชีวิตอย่างมั่นคงตลอดไป

2019 11 03

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย และ พิธีเสกป่าศักดิ์สิทธิ์ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ณ สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์บ้านโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เวลา 07.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าภาวนาเสกป่าศักดิ์สิทธิ์
ก่อนพระสงฆ์จะออกเดินอวยพรผู้ล่วงลับตามหลุมที่พวกเขาใช้เป็นที่พักผ่อนรอการกลับคืนชีพ
ในวันที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง และ บรรดาครอบครัวญาติมิตรผู้มาสวดภาวนาอุทิศแก่พวกเขา