2020 06 07

พิธีบูชาขอบพระคุณสมพระตรีเอกภาพ โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี, คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล) และ คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในโอกาสนี้มีสัตบุรุษเข้ารับพิธีล้างจำนวน 2 คน และ เข้าพิธีรับศีกำลังจำนวน 3 คน
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับศีลทั้ง 4 ร่วมกับบรรดาครอบครัว และ ผองเพื่อน
พร้อมให้การต้อนรับ เอลิซาเบธ อารดา ใสโยธา และ ยอแซฟ จีรศักดิ์ รัตชาติ เข้าสู่พระศาสนาจักร
หลังพิธีฯ ทางวัดได้ทำการมอบขอเป็นที่ระลึกอำลา คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน อดีตเจ้าอาวาสฯ
และ ต้อนรับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสคนใหม่ของอาสนวิหารฯ
และ คุณพ่อเปาโล เปรม คณุโดน ผู้ช่วยงานอภิบาล
ขอโมทนาองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรง อวยพระพร ประทานการคุ้มรอง
และ นำทางทั้งเหล่าผู้เข้ารับศีล และ คุณพ่อพระสงฆ์ตลอดไป

2020 05 31

พิธีบูชาขอบพระคุณสมพระจิตเจ้า โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 05 24

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล)
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธี ร่วมแสดงความยินดีกับ บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
และ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ชีวิตสงฆ์

2020 05 24