2019 07 28

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
โอกาสนี้พระสังฆราชได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 07 27

ฉลองวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
โอกาสนี้มีสัตบุรุษรับศีลกำลังจำนวน 2 คน และ รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจำนวน 3 คน
หลังพิธี พระคุณเเจ้าลือชัยมอบของที่ระลึกแก่สัตบุรุษผู้มีนักบุญอันนาเป็นองค์อุปถัมภ์
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, คณะคุณครู, น้องๆ นักเรียน และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
จะร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรบชมการแสดงของน้องๆ เยาวชน
และ การแสดงดนตรีโดย น้องแน็ท เดอะวอยซ์ และ วง Ferbs
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.2019 ณ วัดนักบุญอันนา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

2019 07 21

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.2019
เวลา 08.00 น.โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 07 14

พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น