2019 10 19

ฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2019
เวลา 09.30 น. คุณพ่อฟาม ดิงห์ ต๋วน, S.V.D. เจ้าอาวาสฯ ร่วมกับบรรดาสัตบุรุษ
ให้การต้อนรับ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยขบวนแห่ และการแสดงต่างๆ จากน้องๆ เยาวชน และ เหล่าผู้สูงอายุ
10.00 น. พระคุณเจ้าทำพิธีเสกซุ้มประตู และ พระรูปนักบุญโรซา ชาวลีมา
ก่อนเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสนี้ มีสัตบุรุษเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 4 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าเป็นตัวแทนรับมอบโฉนดที่ดินและ ทำการมอบใบอนุโมทนาบัตร และ รูปแม่พระ
แก่คุณมารีอา จันทร์หอม เหื้ยมหิน ผู้มีจิตศรัทธาผู้บริจาคที่ดินให้แก่สังฆมณฑลเพื่อใช้ในงานแพร่ธรรม
ต่อด้วยทำการแสก และ มอบสายประคำให้เป็นที่ระลึกให้แก่บรรดาผู้รับศีลกำลังทั้ง 4 คน
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ บรรดาพี่น้องสัตบุรุษจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 10 14

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ โบนาเวนตุรา บุญทวี ถาวร
(บิดาของคุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร, C.M.)
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
เวลา 12.00 น. คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน, O.M.I.
เจ้าอาวาสฯ เคลื่อนศพมายังวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง
เวลา 13.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
หลังพิธีฯ คุณพ่ออุทัย, พระสังฆราช, คณะพระสงฆ์, นักบวช, บรรดาญาติ
และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษร่วมกันเคลื่อนศพไปยัง
สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูงเพื่อมอบดอกไม้อำลา และ ทำการก่อหลุมฝัง

2019 10 13B

ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ระดับเขตปกครองอุดรธานี เขต 1 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก,
พิธีสวดสายประคำ, แห่พระรูป และ บูชาขอบพระคุณเทิดพระเกียรติแม่พระฟาติมา
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ณ วัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก จ.อุดรธานี
เวลา 16.15 น. คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง เลขานุการพระสังฆราช
กล่าวเปิดงาน ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ระดับเขตปกครองอุดรธานี เขต 1
ตามด้วยด้วยการแสดงจากคณะครู และ การแข่งขันตอบคำถาม
ในหัวข้อ 350 ปี มิสซังสยาม และ 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก
ของน้องๆ นักเรียนชั้นประถม, มัธยมศึกษา และ บุคคลทั่วไป
เวลา 18.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นประธานนำบรรดาพระสงฆ์, นักบวช, คณะครู, นักเรียน
และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษร่วมในพิธีสวดสายประคำแห่พระรูป, วางดอกไม้
และ พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเทิดพระเกียรติแด่องค์แม่พระฟาติมา
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าทำการมอบรางวัลแก่เหล่าผู้เข้าร่วม
ในการแข่งขันตอบคำถามทั้ง 3 ระดับเป็นการปิดท้ายการเทิดพระเกียรติ และ เสร็จสิ้นงานฉลอง

2019 10 13A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อนิโคลัส พรสิทธิ์ ประทุมปี
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น