2019 03 10

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ เจ้าอาวาส คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน ได้ทำพิธีรับเถ้าให้กับ
พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษที่พลาด หรือ ไม่มีโอากาสได้มาร่วพิธีเมื่อวันพุธรับเถ้าที่ผ่านมา

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.

2019 03 09

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล​ บ้านท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย วันเสาร์ที่ 9​ มีนาคม​ ค.ศ. 2019
เวลา 09.00 น. พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย​ ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อดานีโล อาโบกาโด, C.M. เข้าพบปะ และ เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชน
พระคุณเจ้าได้ใช้โอกาสนี้สนทนา สอบถามสารทุกข์สุขดิบ และ พูดคุย
กับบรรดาลูกวัด, คณะครู และ พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านบ้านท่าบมอย่างเป็นกันเอง
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอพระคุณ พระสังฆราชเป็นประธานในพิธี
ในพิธีมีเยาวชนเข้าพิธีรับศีลกำลังจำนวน 16 คน และ เข้ารับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรกจำนวน 16 คน
หลังพิธีฯ ในโอกาสนี้พี่น้องสัตบุรุษที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสภาวัดชุดใหม่ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน
ต่อหน้าพระคุณเจ้า. คุณพ่อเจ้าอาวาส และ พี่น้องลูกวัดพร้อมรับใบประกาศยืนยันสถานะจากพระสังฆราช
นอกจากนี้ พระคุณเจ้ายังได้ทำการมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนเป็นที่ระลึกในโอกาสการรับพิธีศีลในวันนี้
ก่อนปิดท้ายด้วยพระสังฆราช, พระสงฆ์. นักบวช และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 03 08

พิธีเดินรูป 14 ภาค โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
เวลา 19.00 น. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม ค.ศ.2019
*พิธีวันนี้ถูกเลื่อนจากเวลา 19.30 น. มาเป็นเวลา 19.00 น

2019 03 06N

พิธีรับเถ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. วันพุธที่ 6 มีนาคม ค.ศ.2019
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น และ
คุณพ่อยอห์นปรีชา สหายแก่น ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี