2020 01 05

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และ คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
ในโอกาสนี้ ขอร่วมให้การต้อนรับ แมรี่โรส ธัญพร ทอล สมาชิกใหม่ของพระศาสนจักร
ขอภาวนา และ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพิธีล้าง และ บรรดาครอบครัว
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 01 04

ฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม ค.ศ.2020 เวลา 10.00 น. พี่น้องสัตบุรุษให้การต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระคุณเจ้าเป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้มีเยาวชนเข้ารับศีลกำลัง จำนวน 29 คน และ ศีลมหาสนิทครั้งแรก จำนวน 29 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าลือชัยทำการเสก และ มอบสายประคำ
เป็นที่ระลึกให้แก่บรรดาเยาวชนที่เข้าพิธีรับศีลกำลัง และ ศีลมหาสนิทในวันนี้
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2020 01 01

พิธีบูชาขอพระคุณสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่)
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี
วันพุธที่ 1 มกราคม ค.ศ.2020 เวลา 9.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในโอกาสนี้เอง พระคุณเจ้า ได้ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่ทุกคน
เพื่อการเริ่มต้นปีใหม่ในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องของเรา
***สุขสันติวันปีใหม่ 2020***

2019 12 31

พิธีกรรมทำวัตรเย็น ขับบทเพลงขอบพระคุณ และ อวยพรศีลมหาสนิท เพื่อขอบพระคุณพระเจ้า
สำหรับปีเก่าที่ผ่านมา และ ขอพรสำหรับปีใหม่ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล) เป็นคุณพ่อผู้เทศ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2019 เวลา 17.00 น. ณ วัดน้อยแม่พระรับสาร (อารามกาปูชินอุดรธานี)