2019 06 09

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระจิตเจ้า โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ และ คุณพ่อเปโตร วันฉลอง บุราณ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 06 02B

สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2019 เวลา 11.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่
ของสามเณรสันติราชา อุดรธานี ประจำปี 2562/2019
ในปีการศึกษานี้ บ้านเณรได้มีสามเณรใหม่จากวัดต่าง ๆ ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี
จำนวน 15 คน รวมกับสามเณรเก่า 45 คน รวมเป็นสามเณรทั้งหมด 65 คน
พระคุณเจ้าได้ให้โอวาท และ ทำการมอบเข็มกลัด เนคไท และ คู่มือให้บรรดาสามเณรใหม่
ก่อนร่วมเป็นพยานในการกล่าวปฏิญาณให้คำสัญญาจะปฏิบัติตาม
กฏระเบียบของบ้านตามคู่มือที่ได้รับเป็นอย่างดีจากบรรดาสามเณรใหม่
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, ผู้ปกครอง, น้องๆ เณร และ พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษผู้ร่วมในพิธี
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแสดงดนตรีจากน้องๆ สามเณรสันติราชา
*ขอคำภาวนาเพื่อกระแสเรียกอันมั่นคงแก่พวกเขาทุกคน

2019 06 02A

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 06 01

ฉลองวัดมารีย์นำไมตรี อ.เชียงคาน จ.เลย วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2019
เวลา 9.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เข้าเยี่ยมเยียนวัดมารีย์นำไมตรี และ พบปะเหล่าสัตบุรุษลูกวัด
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชเป็นประธานในพิธี
 ณ ศูนย์เดอมาเซอร์เซโนด์ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษร่วมให้ความเคารพ
วางดอกไม้แด่รูปแม่พระมารีย์แห่งลำน้ำโขง ก่อนรับประธานอาหารกลางวันร่วมกัน