วันพุธที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 19.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และ บรรดาสัตบุรุษ
สวดสายประคำปิดเดือนสวดสายประคำแม่พระ
เวลา 19.30 น. พระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
และนำพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษร่วมขบวนแห่รูปแม่พระรอบอาสนวิหารพระมารดานิจานุเคราะห์
ปิดท้ายด้วยการถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม เวลา 19.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ, คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข,
คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง, คุณพ่อจอห์น ทาบอร์,
ซิสเตอร์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์, น้องเณร สถานฝึกธรรมสันติราชา
และ สัตบุรุษ ร่วมพิธีสวดสายประคำและเสกรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์
หลังพิธีฯ พระสังฆราชเสก และแจกสายประคำให้แก่บรรดาผู้มาร่วมงาน
ก่อนรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ บ้านมารดารพระสงฆ์ อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ ร่วมกับคุณพ่อเปโตรสุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น
และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ … **
ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 10.00 น....คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เจ้าอาวาส นำบรรดาพี่น้องสัตบุรุษร่วมให้การต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา จ.บึงกาฬ ประจำปี 2018

หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ปัจจุบัน : คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เป็นเจ้าอาวาสและมีมิสซา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.30 น./ วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.