2019 08 24

ฉลองวัดดวงหทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ จ.หนองคาย วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.2019
พิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
*ขอร่วมแสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 34 ปี
ของ คุณเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์ พระสงฆ์ลูกวัด
ขอพระพรอันอุดมขององค์พระผู้เจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านเสมอไป

2019 08 18

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เวลา 08.00 น. วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม ค.ศ.2019
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับ บราเดอร์เปาโล รัฐพล ลุนอุบล ในการรับการบวชเป็นสังฆานุกร
ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.2019 ที่ผ่านมา ขอคำภาวนาเพื่อกระแสเรียกอันมั่นคงแก่เขา

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 08 12

บรรยาย 350 ปี มิสซังสยาม และ 125 ปี ชุนชนแห่งความเชื่อ
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2019 เวลา 8.30 น. - 15.00 น.
โดย คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ และ คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.
ณ วัดแม่พระลูกประคำ เวียงคุก จ.หนองคาย

2019 08 11

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
โอกาสนี้ เวลา 08.00 น. พระคุณเจ้าลือชัยทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และ ร่วมกิจกรรมถวายพระพร และ กราบขอบพรจากบรรดาคุณแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.30 น. วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม ค.ศ.2019
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น