2020 03 13

พิธีเดินรูป 14 ภาค ในเทศกาลมหาพรต โดย สังฆานุกรเปาโล รัฐพล ลุนอุบล
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 03 11

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร, C.M. ผู้อำนวยการ
หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี,
นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอบ้านดุง และ บริษัท IRPC (จำกัด) มหาชน
ร่วมเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับผู้พิการ
ในโครงการ "ลำไทรโยงโมเดล" วันพุธที่ 11 มีนาคม ค.ศ.2020
ณ ฟาร์มดูฮาร์ต สังฆมณฑลอุดรธานี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โอกาสนี้พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช, แขกผู้มีเกียรติ,
บรรดาผู้พิการ และ ผู้มาร่วมงานได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ทั้งการส่งมอบรถรถเข็น (wheel chair) แก่ผู้พิการ,
การเปิดป้ายโครงการ, ชมอาคารโซล่าเซลล์ (solar cell)
ร่วมปล่อยพันธ์ปลา 2,000 ตัว, ร่วมปลูกไม้ยืนต้นที่หน้าอาคารที่พัก
เยี่ยมชมเรือนเลี้ยงไก่, บ่อเลี้ยงปลา, สวนผัก, เรือนเพาะชำ,
โรงเพาะเห็ด, คอกหมูปา, โรงเลี้ยงวัว และ โรงทำปุ๋ยหมัก
ก่อนปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2020 03 08

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว และ ร่วมให้การต้อนรับ
สมาชิกใหม่แห่งพระศาสนจักร ยอห์น บอสโก ธรรณยสุต พรมเภา ผู้เข้าพิธีล้างในวันนี้

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 03 07

ฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือม อ.เมือง จ.บึงกาฬ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม ค.ศ.2020
 เวลา 10.00 น. บรรดา พระสงฆ์, นักบวช, และ สัตบุรุษ ให้การต้อนรับ
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงจากเหล่าพี่น้องสัตบุรุษ และ น้องๆ เยาวชน
ก่อนพระคุณเจ้าจะเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภาภิบาลวัดนักบุญอักแนสทั้งชุดเก่า และ ใหม่
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชประธานพิธี
ในโอกาสนี้ มีน้องๆ เยาวชน และ พี่น้องสัตบุรุษ เข้าพิธีรับศีลกำลังเป็นจำนวนทั้งสิ้น 21 คน
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าลือชัย ทำการเสก และ มอบสายประคำ เป็นระลึกให้แก่บรรดาผู้เข้าพิธีรับศีลกำลังในวันนี้
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน