2019 08 10

ฉลองวัดนักบุญกลารา บ้านปักหมู ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
หลังพิธี พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2019 08 05

รายนามกรรมธิการฝ่ายสังฆมณฑลอุดรธานี (ประกาศ ณ วันที่จันทร์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2019)

2019 08 04

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 08 03

ฉลองวัดนักบุญอัลฟอนโซ อ.เมือง จ.หนองคาย
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.2019  พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
โอกาสนี้ พระคุณเจ้าลือชัยได้ทำการเสกพระธาตุหีพศพ
ของนักบุญอัลฟอนโซ มารี เดอ ลีโกรี และ เป็นตัวแทนคณะพระมหาไถ่
มอบพระธาตุให้แก่วัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย
หลังพิธี พี่น้องสัตบุรุษร่วมภาวนา, สักการะ และ แสดงความเคารพต่อพระธาตุ
ก่อนพระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษจะร่วมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน และ รับชมการแข่งขันฟุตบอลของน้องๆ เยาวชน