2020 03 06

พิธีเดินรูป 14 ภาค ในเทศกาลมหาพรต โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 19.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 03 01

พิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ คุณพ่อกำจัด เจ้าอาวาสวัดฯ ทำการโปรยเถ้า
เนื่องในโอกาสเทศกาลมหาพรต ให้แก่บรรดาพี่น้องสัตบุรุษผู้บังไม่ได้รับเถ้า

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2020 02 29

เปิด-เสก วัดใหม่ วัดพระเยซูเจ้า ชาวนาซารีน, ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
และ 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ ชุมนุมเขตปกครองบึงกาฬ
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 ณ วัดพระเยซูเจ้า ชาวนาซารีน อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
เวลา 08.30 น. พระสงฆ์ และ พี่น้องสัคบุรุษ จากวัดต่างๆ ร่วมขบวนแห่
ฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และ 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่
จากบริเวณหน้าปากาทางเข้าสู่บริเวณวัดต่อด้วยการเสวนาประวัติศาสตร์การแพร่ธรรม
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ และ บรรดาสัตบุรุษทั้งผู้เดินทางมาร่วมงาน และ สัตบุรุษลูกวัด
ให้การต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ด้วยการแสดงต่างๆ ทั้งจากสัตบุรุษ และ เหล่าน้องๆ เยาวชน
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราช ประธานในพิธี
ทำการอาคาร และ พระแท่นเปิดวัดพระเยซูเจ้า ชาวนาซารีน อย่างเป็นทางการ
หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าลือชัยมอบรูปแม่พระเป็นที่ระลึก
ในโอกาส เปิด-เสกวัดใหม่ ให้แก่พ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษลูกวัด
ก่อน พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษจะ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมรับชมการแสดงต่างๆ มากมาย

2020 02 26A

พิธีบูชาขอบพระคุณ และ รับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต
โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ ร่วมกับ
คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น และ คุณพ่อเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
เวลา 19.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี