วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

เป็นประธานในพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และพิธีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนจากโรงเรียนเซนต์เมรี่, โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ และโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา โดยมีผู้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก จำนวน 10 คน และผู้รับศีลกำลัง จำนวน 27 คน รวม 37 คน ท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์และสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธีเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้แก่บรรดาลูกๆ หลานๆ ในพระศาสนจักรขององค์พระเจ้า

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 เวลา 09.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาส วันตรุษจีนโดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมกับ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร และ คุณพ่อจอห์น ทาบอร์...หลังพิธีฯ พระคุณเจ้าอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและมอบส้มมงคลให้แก่พี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมในพิธีทุกคน อีกทั้ง ได้รับอั่งเปาจากคุณพ่อจอห์น ทาบอร์ ที่นำมามอบให้กับทุกคน สร้างรอยยิ้ม ความสุข และความประทับใจอย่างมากสำหรับตรุษจีนปีนี้

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 วันพุธรับเถ้า ซึ่งเป็นวันเริ่มเทศกาลมหาพรต เวลา 06.30 น. ที่วัดอารามแม่พระรับสาร คณะกลาริส กาปูชิน อ.เมือง อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรยเถ้า โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย และ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล

เวลา 08.00 น. ที่วัดน้อยโรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรยเถ้า โดยคุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน... เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจ ใช้โทษบาป และการทำพลีกรรม เราทุกคนถูกเรียกให้คืนดีกับพระเจ้า เปลี่ยนแปลงจากภายในโดยนำสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของเราออกไปให้หมด และพยายามเดินในหนทางแห่งความชอบธรรมอย่างซื่อสัตย์

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร และคุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์
: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ 
** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++