วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ...พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ร่วมใจโมทนาคุณพระเจ้า ชื่นชมยินดีสำหรับชุมชมเล็ก ๆ แห่งนี้ ที่ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อมาอย่างยาวนาน...เวลา 09.50 น.มีขบวนแห่ต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยและชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโพนสูงและเด็กคำสอน เวลา 10.20 น. มีพิธีเสกศาลานักบุญ ดาเมียน เดอะ เลปเปอร์ ก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. หลังพิธีฯ รับประทานอาหารร่วมกันและชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ** ในรอบปีที่ผ่านมา คุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุรุษวัดได้ร่วมใจกันหาทุนทรัพย์ในการสร้างศาลา สร้างกำแพง เทถนนคอนกรีต และสร้างห้องน้ำหลังใหม่. พี่น้องที่นี่ยังปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดีตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งในด้านการเสริมสร้างความศรัทธา การพัฒนาความรักและความสามัคคีอย่างสม่ำเสมอ *** ปัจจุบัน คุณพ่อตรัน เท วิงห์, SVD.  พระสงฆ์คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า เป็นเจ้าอาวาส

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ในครั้งนี้และเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจพี่น้องให้ร่วมฉลองในการถวายอาสนวิหารฯของเรา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีนพวารและพิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี วันที่ 7-8-9 พฤศจิกายน 2017 เวลา 19.00 น. และคืนวันที่ 9 พ.ย. หลังพิธีมิสซาฯ จะมีการเทิดเกียรติพระมารดานิจจานุเคราะห์และแห่พระธาตุฯ รอบอาสนวิหารฯ ... ** พิธีถวายอาสนวิหารฯจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น.  รายละเอียดและกิจกรรมต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ขอบคุณ “ครอบครัวฟิลิป เชวงศักดิ์ – การินา วาริช เดชาเลิศ” ผู้สนับสนุนร่วมบริจาค สมทบกองทุนบูรณะซ่อมแซมอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี จำนวน 40,000 บาท ++ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนน้ำใจดีของท่านเสมอไป++ (15 ตุลาคม 2017)

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น คุณพ่อปลัดฯ

**ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น.**

++การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.++