บทเทศน์เดือนพฤศจิกายน ปี 2017

วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ปี A

โอวาทโอกาสถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

บทเทศน์วันถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ปี A

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี A

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา ปี A

 

บทเทศน์เดือนพฤศจิกายน ปี 2018

 วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ปี B

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ปี B

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี B

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา ปี B

 

บทเทศน์เดือนพฤศจิกายน ปี 2019

วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ปี C

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา ปี C

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี C

สมโภชพระเยซูกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ปี C