วัดในสังฆมณฑล

1. บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ

(คณะธิดาเมตตาธรรม)

ตู้ ปณ.109 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4324-4130

2. สถานสงเคราะห์นักบุญเยราร์ด

(คณะธิดาเมตตาธรรม)

ตู้ ปณ.109 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4324-1632

3. บ้านพักใจ (ศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์)

ตู้ ปณ.24 อ.เมือง จ.อุดรธานี 40000

โทร. 0-4222-3884

4. บ้านพักใจ (ศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์)

ตู้ ปณ.31 อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 0-4283-2183

5. บ้านพักใจ (ศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์)

ตู้ ปณ.31 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-2349

6. ศูนย์สงเคราะห์เด็กพิการและปัญญาอ่อนวังสะพุง

(คณะธิดาเมตตาธรรม)

ตู้ ปณ.2 อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

โทร. 0-4282-1255, 0-4284-1142

7. บ้านนิจจานุเคราะห์ (ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์)

168/8 ม.2 ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

หรือ ตู้ ปณ.19  อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู 39000

โทร. 0-4236-0322

โทรสาร. 0-4236-0322

แผนที่ตั้ง

อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

8. บ้านพักคนชรา (สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา)

135/1 ม.5 บ้านดุง ต.หนองบัว

ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4223-0178, 08-6857-2079

9. ศูนย์ดูแลสงเคราะห์เด็ก บ้านไผ่สีทอง, บ้านเวียงคุก, บ้านดอนหวาย

ตู้ ปณ.61  อ.เมือง  จ.หนองคาย 43000

โทร. 08-1954-0649, 0-4243-8095, 08-1416-0485

 

Last Updated (Thursday, 06 April 2017 14:26)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner