วัดในสังฆมณฑล

พิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกรยอห์น ปรีชา สหายแก่น

Last Updated (Monday, 29 May 2017 18:28)

 

(คลิกขวาแล้วเลือก View Image เพื่อขยายภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 15 December 2015 12:36)