วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
151 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2013 Administrator 641
152 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ ยออันนา วิจิตร อุปการ Administrator 717
153 ท่านคือดวงจันทร์อันพราว ส่องฝ่าความหนาว ความมืดทุกยุคทุกสมัย Administrator 699
154 "แต่ละวันตั้งใจว่าจะทำหน้าที่สงฆ์วันนี้ให้ดีที่สุด" Administrator 673
155 "ความในใจ" ณ วันนี้ Administrator 581
156 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” Administrator 657
157 การแสดงต้อนรับพระสังฆราชของนักเรียน Administrator 688
158 “เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน” Administrator 587
159 หัวใจของสังฆมณฑลอุดรธานี .. สถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 659
160 INTRO งานฉลองบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 846
161 "ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย" Administrator 620
162 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ Administrator 636
163 54 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ Administrator 654
164 พระแม่มารีย์ทรงเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ในดวงพระทัย Administrator 646
165 ณ ที่ซึ่งความรักและความเชื่อมาบรรจบพบกัน Administrator 607
166 ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (INTRO) Administrator 695
167 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 674
168 ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อนงานฉลองบราเดอร์เดเมียน Administrator 601
169 ภารกิจของพระองค์ คือภารกิจของเรา Administrator 631
170 ชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า คือชีวิตของเรา Administrator 569
171 ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ Administrator 658
172 การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 31 Administrator 701
173 สัมมนาเอกสาร สังคายนาวาติกันที่ 2 Administrator 726
174 พิธีแห่แม่พระฟาติมาเมืองพล Administrator 771
175 สานสายใย วัฒนธรรม คนท่าบม Administrator 799
176 สักวันวิลล่า ภาคขยาย Administrator 601
177 ร่วมอาลัย Administrator 722
178 สร้างศิษย์พระคริสต์ Administrator 647
179 Make Disciples For Jesus Administrator 596
180 การอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 631
181 บ้านท่าบม...ดินแดนสามวัฒนธรรม Administrator 1789
182 เชียงคาน...งดงามในความเรียบง่าย Administrator 830
183 เช้าวันใหม่ที่สดใส ณ เชียงคาน Administrator 835
184 ยามบ่ายที่ "สักวันวิลล่า" Administrator 691
185 ฟ้าสางที่โพนสูง Administrator 706
186 วจนพิธีกรรมจุดเทียนภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ Administrator 780
187 สวัสดีเชียงคาน Administrator 707
188 ปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 699
189 คือ ค่ำคืนที่ศรัทธา ยังอาทร Administrator 614
190 ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1 Administrator 849
191 ค่ำคืนแห่งการรวมใจสวดสายประคำ Administrator 627
192 ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1324
193 ประมวลภาพ Administrator 867
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner