วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
151 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2013 Administrator 542
152 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ ยออันนา วิจิตร อุปการ Administrator 627
153 ท่านคือดวงจันทร์อันพราว ส่องฝ่าความหนาว ความมืดทุกยุคทุกสมัย Administrator 603
154 "แต่ละวันตั้งใจว่าจะทำหน้าที่สงฆ์วันนี้ให้ดีที่สุด" Administrator 588
155 "ความในใจ" ณ วันนี้ Administrator 499
156 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” Administrator 568
157 การแสดงต้อนรับพระสังฆราชของนักเรียน Administrator 561
158 “เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน” Administrator 504
159 หัวใจของสังฆมณฑลอุดรธานี .. สถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 576
160 INTRO งานฉลองบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 757
161 "ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย" Administrator 538
162 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ Administrator 555
163 54 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ Administrator 561
164 พระแม่มารีย์ทรงเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ในดวงพระทัย Administrator 558
165 ณ ที่ซึ่งความรักและความเชื่อมาบรรจบพบกัน Administrator 522
166 ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (INTRO) Administrator 602
167 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 588
168 ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อนงานฉลองบราเดอร์เดเมียน Administrator 516
169 ภารกิจของพระองค์ คือภารกิจของเรา Administrator 557
170 ชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า คือชีวิตของเรา Administrator 489
171 ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ Administrator 570
172 การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 31 Administrator 618
173 สัมมนาเอกสาร สังคายนาวาติกันที่ 2 Administrator 609
174 พิธีแห่แม่พระฟาติมาเมืองพล Administrator 686
175 สานสายใย วัฒนธรรม คนท่าบม Administrator 698
176 สักวันวิลล่า ภาคขยาย Administrator 532
177 ร่วมอาลัย Administrator 623
178 สร้างศิษย์พระคริสต์ Administrator 569
179 Make Disciples For Jesus Administrator 517
180 การอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 547
181 บ้านท่าบม...ดินแดนสามวัฒนธรรม Administrator 1621
182 เชียงคาน...งดงามในความเรียบง่าย Administrator 744
183 เช้าวันใหม่ที่สดใส ณ เชียงคาน Administrator 752
184 ยามบ่ายที่ "สักวันวิลล่า" Administrator 605
185 ฟ้าสางที่โพนสูง Administrator 614
186 วจนพิธีกรรมจุดเทียนภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ Administrator 684
187 สวัสดีเชียงคาน Administrator 623
188 ปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 616
189 คือ ค่ำคืนที่ศรัทธา ยังอาทร Administrator 538
190 ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1 Administrator 754
191 ค่ำคืนแห่งการรวมใจสวดสายประคำ Administrator 543
192 ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1226
193 ประมวลภาพ Administrator 773
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner