วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
151 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2013 Administrator 572
152 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ ยออันนา วิจิตร อุปการ Administrator 663
153 ท่านคือดวงจันทร์อันพราว ส่องฝ่าความหนาว ความมืดทุกยุคทุกสมัย Administrator 637
154 "แต่ละวันตั้งใจว่าจะทำหน้าที่สงฆ์วันนี้ให้ดีที่สุด" Administrator 615
155 "ความในใจ" ณ วันนี้ Administrator 530
156 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” Administrator 597
157 การแสดงต้อนรับพระสังฆราชของนักเรียน Administrator 592
158 “เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน” Administrator 528
159 หัวใจของสังฆมณฑลอุดรธานี .. สถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 603
160 INTRO งานฉลองบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 787
161 "ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย" Administrator 563
162 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ Administrator 581
163 54 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ Administrator 591
164 พระแม่มารีย์ทรงเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ในดวงพระทัย Administrator 593
165 ณ ที่ซึ่งความรักและความเชื่อมาบรรจบพบกัน Administrator 548
166 ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (INTRO) Administrator 627
167 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 613
168 ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อนงานฉลองบราเดอร์เดเมียน Administrator 549
169 ภารกิจของพระองค์ คือภารกิจของเรา Administrator 580
170 ชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า คือชีวิตของเรา Administrator 521
171 ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ Administrator 602
172 การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 31 Administrator 648
173 สัมมนาเอกสาร สังคายนาวาติกันที่ 2 Administrator 651
174 พิธีแห่แม่พระฟาติมาเมืองพล Administrator 715
175 สานสายใย วัฒนธรรม คนท่าบม Administrator 730
176 สักวันวิลล่า ภาคขยาย Administrator 553
177 ร่วมอาลัย Administrator 642
178 สร้างศิษย์พระคริสต์ Administrator 590
179 Make Disciples For Jesus Administrator 545
180 การอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 580
181 บ้านท่าบม...ดินแดนสามวัฒนธรรม Administrator 1667
182 เชียงคาน...งดงามในความเรียบง่าย Administrator 777
183 เช้าวันใหม่ที่สดใส ณ เชียงคาน Administrator 779
184 ยามบ่ายที่ "สักวันวิลล่า" Administrator 639
185 ฟ้าสางที่โพนสูง Administrator 641
186 วจนพิธีกรรมจุดเทียนภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ Administrator 720
187 สวัสดีเชียงคาน Administrator 649
188 ปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 646
189 คือ ค่ำคืนที่ศรัทธา ยังอาทร Administrator 566
190 ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1 Administrator 782
191 ค่ำคืนแห่งการรวมใจสวดสายประคำ Administrator 577
192 ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1262
193 ประมวลภาพ Administrator 803
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner