วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
151 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2013 Administrator 610
152 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ ยออันนา วิจิตร อุปการ Administrator 690
153 ท่านคือดวงจันทร์อันพราว ส่องฝ่าความหนาว ความมืดทุกยุคทุกสมัย Administrator 664
154 "แต่ละวันตั้งใจว่าจะทำหน้าที่สงฆ์วันนี้ให้ดีที่สุด" Administrator 646
155 "ความในใจ" ณ วันนี้ Administrator 557
156 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” Administrator 627
157 การแสดงต้อนรับพระสังฆราชของนักเรียน Administrator 636
158 “เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน” Administrator 557
159 หัวใจของสังฆมณฑลอุดรธานี .. สถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 631
160 INTRO งานฉลองบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 816
161 "ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย" Administrator 593
162 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ Administrator 609
163 54 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ Administrator 626
164 พระแม่มารีย์ทรงเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ในดวงพระทัย Administrator 621
165 ณ ที่ซึ่งความรักและความเชื่อมาบรรจบพบกัน Administrator 581
166 ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (INTRO) Administrator 667
167 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 644
168 ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อนงานฉลองบราเดอร์เดเมียน Administrator 574
169 ภารกิจของพระองค์ คือภารกิจของเรา Administrator 606
170 ชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า คือชีวิตของเรา Administrator 549
171 ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ Administrator 629
172 การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 31 Administrator 675
173 สัมมนาเอกสาร สังคายนาวาติกันที่ 2 Administrator 687
174 พิธีแห่แม่พระฟาติมาเมืองพล Administrator 746
175 สานสายใย วัฒนธรรม คนท่าบม Administrator 771
176 สักวันวิลล่า ภาคขยาย Administrator 577
177 ร่วมอาลัย Administrator 693
178 สร้างศิษย์พระคริสต์ Administrator 617
179 Make Disciples For Jesus Administrator 570
180 การอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 605
181 บ้านท่าบม...ดินแดนสามวัฒนธรรม Administrator 1733
182 เชียงคาน...งดงามในความเรียบง่าย Administrator 802
183 เช้าวันใหม่ที่สดใส ณ เชียงคาน Administrator 808
184 ยามบ่ายที่ "สักวันวิลล่า" Administrator 666
185 ฟ้าสางที่โพนสูง Administrator 673
186 วจนพิธีกรรมจุดเทียนภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ Administrator 752
187 สวัสดีเชียงคาน Administrator 680
188 ปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 672
189 คือ ค่ำคืนที่ศรัทธา ยังอาทร Administrator 591
190 ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1 Administrator 819
191 ค่ำคืนแห่งการรวมใจสวดสายประคำ Administrator 603
192 ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1293
193 ประมวลภาพ Administrator 838
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner