วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
151 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2013 Administrator 562
152 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ ยออันนา วิจิตร อุปการ Administrator 651
153 ท่านคือดวงจันทร์อันพราว ส่องฝ่าความหนาว ความมืดทุกยุคทุกสมัย Administrator 626
154 "แต่ละวันตั้งใจว่าจะทำหน้าที่สงฆ์วันนี้ให้ดีที่สุด" Administrator 609
155 "ความในใจ" ณ วันนี้ Administrator 520
156 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” Administrator 591
157 การแสดงต้อนรับพระสังฆราชของนักเรียน Administrator 583
158 “เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน” Administrator 521
159 หัวใจของสังฆมณฑลอุดรธานี .. สถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 595
160 INTRO งานฉลองบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 779
161 "ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย" Administrator 555
162 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ Administrator 573
163 54 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ Administrator 582
164 พระแม่มารีย์ทรงเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ในดวงพระทัย Administrator 585
165 ณ ที่ซึ่งความรักและความเชื่อมาบรรจบพบกัน Administrator 539
166 ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (INTRO) Administrator 620
167 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 604
168 ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อนงานฉลองบราเดอร์เดเมียน Administrator 539
169 ภารกิจของพระองค์ คือภารกิจของเรา Administrator 571
170 ชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า คือชีวิตของเรา Administrator 515
171 ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ Administrator 593
172 การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 31 Administrator 639
173 สัมมนาเอกสาร สังคายนาวาติกันที่ 2 Administrator 635
174 พิธีแห่แม่พระฟาติมาเมืองพล Administrator 707
175 สานสายใย วัฒนธรรม คนท่าบม Administrator 721
176 สักวันวิลล่า ภาคขยาย Administrator 550
177 ร่วมอาลัย Administrator 638
178 สร้างศิษย์พระคริสต์ Administrator 584
179 Make Disciples For Jesus Administrator 536
180 การอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 572
181 บ้านท่าบม...ดินแดนสามวัฒนธรรม Administrator 1653
182 เชียงคาน...งดงามในความเรียบง่าย Administrator 763
183 เช้าวันใหม่ที่สดใส ณ เชียงคาน Administrator 772
184 ยามบ่ายที่ "สักวันวิลล่า" Administrator 626
185 ฟ้าสางที่โพนสูง Administrator 635
186 วจนพิธีกรรมจุดเทียนภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ Administrator 709
187 สวัสดีเชียงคาน Administrator 643
188 ปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 636
189 คือ ค่ำคืนที่ศรัทธา ยังอาทร Administrator 558
190 ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1 Administrator 775
191 ค่ำคืนแห่งการรวมใจสวดสายประคำ Administrator 562
192 ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1252
193 ประมวลภาพ Administrator 792
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner