วัดในสังฆมณฑล

   Display # 
151 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2013 Administrator 584
152 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ ยออันนา วิจิตร อุปการ Administrator 669
153 ท่านคือดวงจันทร์อันพราว ส่องฝ่าความหนาว ความมืดทุกยุคทุกสมัย Administrator 645
154 "แต่ละวันตั้งใจว่าจะทำหน้าที่สงฆ์วันนี้ให้ดีที่สุด" Administrator 624
155 "ความในใจ" ณ วันนี้ Administrator 535
156 “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” Administrator 607
157 การแสดงต้อนรับพระสังฆราชของนักเรียน Administrator 607
158 “เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน” Administrator 537
159 หัวใจของสังฆมณฑลอุดรธานี .. สถานฝึกธรรมสันติราชา Administrator 612
160 INTRO งานฉลองบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 795
161 "ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย" Administrator 572
162 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ Administrator 590
163 54 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ Administrator 601
164 พระแม่มารีย์ทรงเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้ในดวงพระทัย Administrator 600
165 ณ ที่ซึ่งความรักและความเชื่อมาบรรจบพบกัน Administrator 561
166 ฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (INTRO) Administrator 639
167 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 623
168 ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อนงานฉลองบราเดอร์เดเมียน Administrator 556
169 ภารกิจของพระองค์ คือภารกิจของเรา Administrator 586
170 ชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า คือชีวิตของเรา Administrator 530
171 ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ Administrator 608
172 การสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 31 Administrator 657
173 สัมมนาเอกสาร สังคายนาวาติกันที่ 2 Administrator 660
174 พิธีแห่แม่พระฟาติมาเมืองพล Administrator 726
175 สานสายใย วัฒนธรรม คนท่าบม Administrator 744
176 สักวันวิลล่า ภาคขยาย Administrator 556
177 ร่วมอาลัย Administrator 659
178 สร้างศิษย์พระคริสต์ Administrator 597
179 Make Disciples For Jesus Administrator 552
180 การอบรมผู้นำยุวธรรมทูต สังฆมณฑลอุดรธานี Administrator 585
181 บ้านท่าบม...ดินแดนสามวัฒนธรรม Administrator 1691
182 เชียงคาน...งดงามในความเรียบง่าย Administrator 782
183 เช้าวันใหม่ที่สดใส ณ เชียงคาน Administrator 789
184 ยามบ่ายที่ "สักวันวิลล่า" Administrator 646
185 ฟ้าสางที่โพนสูง Administrator 653
186 วจนพิธีกรรมจุดเทียนภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ Administrator 731
187 สวัสดีเชียงคาน Administrator 661
188 ปิดเดือนแห่งการสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ Administrator 650
189 คือ ค่ำคืนที่ศรัทธา ยังอาทร Administrator 573
190 ชุมนุมครูคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 1 Administrator 793
191 ค่ำคืนแห่งการรวมใจสวดสายประคำ Administrator 581
192 ฉลองวัดนักบุญยูดา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี Administrator 1272
193 ประมวลภาพ Administrator 816
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 4 of 4

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner