วัดในสังฆมณฑล

สังฆมณฑลอุดรธานี
Contact
Address:
คุณพนิดา ผิวดี (แป๊ก)
โทร. 080-4617663, 086-4722183
133/32 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

LINE ID : pak_chorusline
E-mail : udondiocese@gmail.com

http://www.udondiocese.org/

 


คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner