วัดในสังฆมณฑล

 

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี


สำนักพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449 ถึง 50 โทรสาร 0-4224-3990

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated (Thursday, 31 August 2017 18:33)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner