วัดในสังฆมณฑล

รายนามพระสังฆราชและพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑล

1.    พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

สำนักพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449 ถึง 50 โทรสาร 0-4224-3990

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2.    พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร

พระสังฆราชกิตติคุณ

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

ตู้ ปณ. 103 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

หรือ 129/18 ม.1 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-3255

โทรสาร 0-4224-1712

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3.    คุณพ่อจอห์น ทาบอร์

เจ้าอาวาสวัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก

อธิการบ้านพระมารดาพระสงฆ์

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

 

4.    คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

เหรัญญิกสังฆมณฑล

สำนักพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

 

5.    คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านดุง

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษา โพนสูง

ตู้ ปณ.4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4227-1254 โทรสาร 0-4227-1255

 

6.    คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

ทำงานคณะธรรมทูตไทย

 

7.    คุณพ่อยอแซฟ วิชัย อ้วนเย็นดี

อบรมต่อเนื่องที่ประเทศฟิลิปปินส์

บ้านพระมารดาพระสงฆ์

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 

8.    คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์

เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า บ้านห้วยหินลาด

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น

182/13 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4322-1416

 

9.    คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด

เจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้

เจ้าอาวาสวัดนักบุญมัทธิว บ้านกลาง

เจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟกรรมกร บ้านชัยพร

วัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้

หมู่ 2 บ.ห้วยเซือมใต้ ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

 

10.  คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน

เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา  บ้านปากดง

หมู่ 1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

ตู้ ปณ.15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4214-5702

 

11คุณพ่อไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ท่าบม

ตู้ ปณ.15 อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 0-4281-1794 โทรสาร 0-4281-4321

 

12คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

เจ้าอาวาสวัดพระศรีหฤทัย โพนพิสัย

เจ้าอาวาสวัดนักบุญคลารา ปักหมู

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโป่งเย็น

เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร โนนสมบูรณ์-หนองจอก

ตู้ ปณ.19 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

โทร. 0-4247-1149

 

13คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์

เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

เจ้าอาวาสวัดน้อยแม่พระรับสาร

เจ้าอาวาสวัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์

เจ้าอาวาสวัดน้อยมารีย์พิทักษ์

129/18 ม.1 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-1564, 0-4222-2206

 

14คุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์

เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา เมืองพล

เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโนนโจด

เจ้าอาวาสวัดนักบุญอิสิดอร์ บ้านหนองแขม

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เมืองพล

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่

150/3 ถ.พลรัตน์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

โทร. 0-4341-4037

 

15คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวนเหนือ

เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม

164/5 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4324-1014

 

16คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

เลขาธิการสังฆมณฑล

อธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา

ตู้ ปณ.26 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-9339 โทรสาร 0-4224-3990

 

17. คุณพ่อฟรังซิสโก  วีระศักดิ์  สุภาเพิ่ม

เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี

วัดนักบุญอันนา กุมภวาปี

466 ม.10 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 

18.  คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี

ศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์

บ้านพระมารดาพระสงฆ์

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 

19.  คุณพ่อเปโตร วินัย แสนงาม

เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ

วัดนักบุญยอห์น นอยมันส์ บ้านภูสวาท

วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา บ้านโนนสา

วัดพระเมตตา บ้านโชคอำนวย

77 หมู่ 5 บ.ห้วยเล็บมือ ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000

 

20.  คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร

รองอธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา

เจ้าอาวาสวัดเซนต์ไมเกิ้ล บ้านนาพระ

ผู้จัดการบ้านพักคนชรา  อุดรธานี

ตู้ ปณ.26 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-9339 โทรสาร 0-4224-3990

 

21.  คุณพ่อเปโตร เลิศอัมพร พรมผาย

ศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์

บ้านพระมารดาพระสงฆ์

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 

22.  คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น

ศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์

บ้านพระมารดาพระสงฆ์

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 

23.  คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง

เลขานุการพระสังฆราช

ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรม อุดรธานี

สำนักพระสังฆราช

62/5 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449 ถึง 50 โทรสาร 0-4224-3990

 

24. คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน

เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ บ้านโนนสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น

182/13 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4322-1416

 

25.  คุณพ่อดอมินิกซาวีโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส

เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่

641/5 ถ.เจนจบทิศ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

โทร. 0-4327-2009, 0-4332-9743

 

26.  คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล บ้านจิก

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อุดรธานี

163/1 ถ.นเรศวร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-1503

 

27.  คุณพ่อเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เลย

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ท่าบม

ตู้ ปณ.15 อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 0-4281-1794 โทรสาร 0-4281-4321

 

28.  คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา บึงกาฬ

เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ ปากคาด

เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านห้วยสะอาด

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านโนนสวาง

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บึงกาฬ

346 ถ.พ้นทุกข์ภัย ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

โทร. 0-4249-1214

 

29.  คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์  โพนสูง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บ้านปากดง

หมู่ 1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

รายนามพระสงฆ์คณะต่างๆ

คณะพระมหาไถ่

1.    คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญไอลีน บ้านหนองแสง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหนองสองห้อง

ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201

 

2.    คุณพ่อยากอบ ธนู กระทอง, C.Ss.R.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย

ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201, 0-4246-4180

โทรสาร 0-4246-4824

 

3.    คุณพ่อเปาโล สุขุม ธนะสิงห์, C.Ss.R.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น

182/1 ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4322-1461 โทรสาร 0-4322-5175

 

4.    คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.

เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ ท่าบ่อ

เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก ศรีเชียงใหม่

เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา บ้านนาเมืองไทย

ตู้ ปณ.19 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

โทร. 0-4240-1157 โทรสาร 0-4243-1106

 

5.    คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ บ้านเวียงคุก

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอร์ช บ้านโนนอุดม

ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201, 0-4246-4180

โทรสาร 0-4246-4824

 

6.    คุณพ่อโจเซฟ ขาย, C.Ss.R.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญทั้งหลาย บ้านม่วงใหญ่

เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านชาด

เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูเซีย นิคมน้ำพอง

182/1 ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4322-1461 โทรสาร 0-4322-5175

 

7.    คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรัตน์, C.Ss.R.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญโครเนลิอัส ไผ่สีทอง

เจ้าอาวาสวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย

เจ้าอาวาสวัดนักบุญไอลีน บ้านหนองแสง

เจ้าอาวาสวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หนองสองห้อง

ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201

คณะซาเลเซียน

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

ถ.โพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4232-5556, 0-4222-2436,

0-4224-9615 โทรสาร 0-4232-4873

สมาชิก

1.    คุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์, S.D.B. (อธิการ)

2.    คุณพ่อยอแซฟ ปราโมทย์ รุจิเกียรติกำจร, S.D.B.

3.    คุณพ่อยอห์น สมชาติ ผิวเกลี้ยง, S.D.B.

4.    คุณพ่อโทมัส สมิต แดงอำพันธ์, S.D.B.

คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล

1.    คุณพ่อโดเมนิโก โรดิกิเอโร, O.M.I.

เจ้าอาวาสวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว

168 ถนนวจี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทร. 0-4281-1794 โทรสาร 0-4281-4321

 

2.    คุณพ่อเบน คาทานัส, O.M.I.

เจ้าอาวาสวัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ตู้ ปณ.15 อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 0-4281-1794 โทรสาร 0-4281-4321

 

3.    คุณพ่อแฟรงคลิน มีราซอล, O.M.I.

เจ้าอาวาสวัดมารีย์นำไมตรี เชียงคาน

ตู้ ป.ณ.15 อ.เชียงคาน จ.เลย 42000

โทร. 0-4282-1437, 08-4560-4751

คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซนเดอปอล

1.    คุณพ่อดานีโล อาโบกาโด, C.M.

เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม

หมู่ 8 บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว

อ.เชียงคาน จ.เลย 42000

โทร. 0-4281-5064, 08-7931-4227

 

2.    คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร, C.M.

เจ้าอาวาสวัดสันตะมารีอา บ้านหาญใจ

เจ้าอาวาสวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ บ้านน้อยมาลีสถาพร

ม. 7 บ.น้อยมาลีสถาพร ต.ผาสุก

อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

ตู้ ปณ. 2 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

โทร. 08-5012-5082

 

3.    คุณพ่อรามอน เอนซีนาเรส, C.M.

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านท่าบม

หมู่ 8 บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว

อ.เชียงคาน จ.เลย 42000

โทร. 0-4281-5064, 08-7931-4227

คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า

1.    คุณพ่อฟาม ดินห์ ต๋วน, S.V.D.

เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู

168/8 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมือง

จ.หนองบัวลำภู 39000

โทร. 0-4236-0322, 08-4335-4745

หรือ ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

 

2.    คุณพ่อแบร์นาดุส นอฟรียันโต เบลลา, S.V.D.

เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าชาวนาซารีน พรเจริญ

เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านสังคมพัฒนา

เจ้าอาวาสวัดพระคริสตวรกาย บ้านท่าสังคม

ตู้ ปณ.4 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

 

3.    คุณพ่อบลาซีอุส ตรีโนลด์ อชา, S.V.D.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญเคลเมนต์ ชุมแพ

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยากอบอัครสาวก บ้านวังขอนแดง

ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

 

4.    คุณพ่อทราน แต๊ะ วินห์, S.V.D.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา

เจ้าอาวาสวัดบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย บ้านทุ่งกว้าง

ตู้ ปณ.4 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4227-1254 โทรสาร 0-4227-1255

หรือ ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

 

5.    คุณพ่อราชเศกขลา เรดดี บ๊อบบา, S.V.D.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์ติน  เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์

เจ้าอาวาสวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านหนองไผ่

เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา บ้านโนนประเสริฐ

ม.2 บ้านนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

 

6.    คุณพ่อเหงียน ดึ๊ก ลินห์, S.V.D.

เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย

เจ้าอาวาสวัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านศรีวัฒนา

ตู้ ปณ.15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4214-5702

 

7.    บราเดอร์ดาเมียน ลันเดอร์ส, S.V.D.

อธิการคณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า

ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทร. 0-4236-0593

โทรสาร 0-4231-2184

คณะธรรมทูตแห่งสเปน

1.    คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, I.E.M.E.

ช่วยงานอภิบาลอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

129/18 ม.1 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4224-1564, 0-4222-2206

 

2.    คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน, I.E.M.E.

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น

เจ้าอาวาสวัดแม่พระกวาดาลูเป บ้านสวยหลง

หมู่ 5 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

 

3.    คุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริเกส, I.E.M.E.

เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนนยางคำ

เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรันซีส อัสซีซี บ้านซ่อมกอก

เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล เซกา

หมู่ 7 บ.โนนยางคำ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

ตู้ ปณ.15 อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150

คณะธรรมทูตแห่งเกาหลี

1. คุณพ่อสตีเฟน จู ฮุน คิม, K.M.S.

ช่วยงานอภิบาลวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

หมู่ 1 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

ตู้ ปณ.15 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

โทร. 0-4214-5702

 

Last Updated (Thursday, 31 August 2017 16:36)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner