วัดในสังฆมณฑล

แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวอย่างมาก ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2014 วันฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น ทว่า พระสงฆ์ ซิสเตอร์ นักบวช และสัตบุรุษจากวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้เดินทางมาร่วมโมทนาคุณพระเจ้า และให้กำลังใจสำหรับพี่น้องชุมชนแห่งความเชื่อนี้อย่างหนาตา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธี โอกาสนี้มีเยาวชนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 6 คน และพิธีโปรดศีลกำลังสำหรับคริสตชน 9 คน อันเป็นเครื่องหมายถึงความเข้มแข็งอย่างยิ่งของชุมชนวัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น หลังพิธี แม้แม้แดดยามบ่ายจะแผดแสงแรงกล้าเพียงใด แต่ภายใต้ร่มรื่นเขียวครึ้มด้วยเงาไม้ใหญ่พี่น้องได้รับประทานอาหารร่วมกัน ทักทาย พูดคุย อย่างครื้นเครง แบ่งปันความสุขสำหรับกันและกันด้วยบรรยากาศครอบครัวแห่งความเชื่อที่อบอุ่น

ชุมชนแห่งความเชื่อนี้ มีวัดแห่งแรกเมื่อกลางปี ค.ศ. 1955 ในสมัยพระสังฆราชคลาเรนต์ เจ. ดูฮาร์ต ตัววัดเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ในเขตอำเภอเพ็ญ ริมถนนมิตรภาพ ระหว่างกิโลเมตรที่ 33-34 ตั้งชื่อว่า วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่นโดยมี คุณพ่อทอม กริฟฟิต เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้บุกเบิกแพร่ธรรมคำสอนโดยเดินทางด้วยเท้าไปเยี่ยมครอบครัวคาทอลิกเก่า ซึ่งพอจะมีบ้าง บริเวณ บ้านธาตุ บ้านหมูม่น บ้านสวยหลง บ้านดอนข่า พยายามให้คาทอลิกเก่าย้ายถิ่นฐานมารวมกันอยู่ใกล้วัด สำหับวัดหลังปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร รูปแบบโครงสร้างตามวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน โดยมีพิธีเสกวัด ในวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.1997

 

Last Updated (Tuesday, 29 April 2014 23:57)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner