วัดในสังฆมณฑล

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014 วันอาทิตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน เวลา 08.00 น.

 

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 23:19)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner