วัดในสังฆมณฑล

วันพุธที่ 16 เมษายน 2014เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์


 

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 23:27)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner