วัดในสังฆมณฑล

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน เวลา 15.00 น. พิธีเดินรูป 14 ภาค


 

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 23:27)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner