วัดในสังฆมณฑล

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน เวลา 19.30 น. คืนตื่นเฝ้าปัสกา ...พิธีเสกไฟ แห่เทียนปัสกา และเสกน้ำ


 

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 23:28)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner