วัดในสังฆมณฑล

แม้ฝนจะพรำเม็ดไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าตรู่ แต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากทั้งใกล้และไกล ในการเดินทางมายังวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2014 เพื่อร่วมโมทนาคุณพระจ้าในโอกาสฉลองวัด พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ในเวลา 10.30 น. โดยมีการเสกเปิดป้ายชื่อวัดก่อน แม้วัดจะคับแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก หลายคนจึงอาศัยที่นั่งในเต้นท์ ใต้ชายคาวัด ใต้ร่มไม้ หรืออาศัยกางร่มหลบสายฝนที่โปรยปรายลง หนักบ้างเบาบ้าง หยาดน้ำเกาะพราวเป็นเม็ดไปตลอดทั้งใบหน้าของใครหลายคน แต่ทุกคนยังคงยืนหยัดที่เดิมเป็นกำลังใจสำหรับกันและกัน ร่วมจิตร่วมใจอธิษฐานภาวนา ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาอวยพรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแก่ชุมชนแห่งความเชื่อนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของคุณพ่อภูวนัย ตันติกุล,C.Ss.R. พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน

 

Last Updated (Tuesday, 06 May 2014 14:16)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner