วัดในสังฆมณฑล

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดพระศรีชุมพาบาล บ้านดอนหวาย ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษที่มาร่วมในพิธี ได้เดินฝ่าสายฝนที่โปรยปรายอยู่ตลอดเวลา เพื่อร่วมในพิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ Joseph & Mary Hallซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณวัด อาคารแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กบ้านซาร์นิลลี่ หนองคาย ซึ่งได้รับการบริจาคในการก่อสร้างโดยญาติของคุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.จากประเทศสหรัฐ อมริกาแม้สายฝนจะกระหน่ำลงมาราวกับฟ้ารั่ว ทุกคนยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา รับประทานอาหารแบบเปียกปอน ชมการแสดงของเด็ก ๆ .. ทักทาย พูดคุยให้กำลังใจกันและกันด้วยน้ำใจส่วนลึกเปี่ยมด้วยความห่วงใยพร้อมเสมอที่จะร่วมมือร่วมแรงเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และบุคลากรบ้านซารนิลลี่เสมอ

ซารนิลลี่ เฮาส์ เป็นองค์กรการกุศล ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินงานโดยคุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.โดยเปิดบ้านอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม ค.ศ.2000 มีเขตทำงานในจังหวัดหนองคายและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลักให้เป็นที่พักพิงและบ้านสำหรับเด็กกำพร้าจากบิดามารดาที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ หรือเด็กที่ได้รับผลกระทบ เพื่อได้มีที่อยู่อาศัย ได้รับอาหาร ได้รับการรักษาพยาบาล ได้รับการศึกษา ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อให้เขาได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัยเหมือนอย่างเด็กในครอบครัวทั่วไปควรจะได้รับ โดยมีบ้านสำหรับทั้งเด็กชายและหญิง คือ 1.นาซาเร็ท เฮาส์ (บ้านดอนหวาย) 2.ซารนิลลี่ เฮาส์ (บ้านไผ่สีทอง) 3.บ้านเด็กชายเซนต์แพทริก (บ้านไผ่สีทอง) 4.บ้านเยราร์ด (บ้านไผ่สีทอง) 5.บ้าน Jan and Oscar(บ้านไผ่สีทอง) 6.บ้านแม่พระอุปถัมภ์ (บ้านเวียงคุก) มีเด็กที่อยู่ในความดูแลมากกว่า 140 คน

 

Last Updated (Tuesday, 06 May 2014 14:17)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner