วัดในสังฆมณฑล

พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ สัตบุรุษ ทั้งในสังฆมณฑลอุดรธานีและทั่วประเทศ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง60 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเลโอ แทรวิส,C.Ss.R. และคุณพ่อริชาร์ด ธิลี่,C.Ss.R.50 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อไมเกิ้ล เช,C.Ss.R. และคุณพ่ออังเฮล เบเคริล 44 ปีชีวิตสงฆ์และ 50 ปีชีวิตนักบวช คุณพ่อยอห์น ไพโรจน์ สมงาม,C.Ss.R.40ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อจอห์น ทาบอร์25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อแดนนี อาโบกาโด, C.M.ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.2014 ลูกวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ทั้งผู้สูงวัยและเยาวชนร่ายลีลาฟ้อนพื้นเมืองต้อนรับพระสงฆ์ทั้ง 7 ท่าน พิธีบูชาขอบพระคุณ เริ่มเวลา 10.00 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

หลังพิธีทุกคนได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยมีการแสดงจากเณรเล็กและบราเดอร์ ของสังฆมณฑลอุดรธานี ครูและนักเรียน ในเครือโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา เสียงทักทาย เสียงพูดคุย รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เพื่อแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับคุณพ่อทั้ง 7 ท่าน ขอบคุณท่านสำหรับการทุ่มเท อุทิศชีวิตของท่านในการทำงานอภิบาลรับใช้สัตบุรุษตลอดมา โดยเฉพาะในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อแทรวิส จากประเทศอเมริกา เป็นมิชชันนารีในประเทศไทย 58 ปี คุณพ่อธิลี่ จากประเทศอเมริกา เป็นมิชชันนารีในประเทศไทย 36 ปี และที่ประเทศไนจีเรีย 22 ปี คุณพ่อไมเกิ้ล เช จากประเทศอเมริกา เป็นมิชชันนารีในสังฆมณฑลอุดรธานีแห่งเดียวมานานถึง 47 ปี คุณพ่ออังเฮล เบเคริล จากประเทศสเปน เป็นมิชชันนารี ในทวีปแอฟริกา 26 ปี และในประเทศไทย 22 ปี คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม เป็นพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ที่ได้บวชในประเทศไทยและในสังฆมณฑลอุดรธานีองค์แรก โดยมีพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์แห่งนี้ ในปี 1970 และทำงานในสังฆมณฑลอุดรธานี 23 ปี คุณพ่อจอห์น ทาบอร์ จากประเทศอเมริกา เป็นทหารที่เดินทางไปเวียดนาม และได้บวชเป็นพระสงฆ์ ทำงานที่ประเทศเวียดนาม เดินทางมาอยู่เมืองไทยหลังจากประเทศเวียดนามเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยถือเป็นพระสงฆ์พื้นเมืององค์แรกของสังฆมณฑลอุดรธานี สามารถใช้ภาษาเวียดนามได้อย่างดี จึงทำงานทั้งกับคนเวียดนามและคนไทยในสังฆมณฑลมาโดยตลอด คุณพ่อแดนนี อาโบกาโด คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซนเดอปอล จากประเทศฟิลิปปินส์ มาทำงานมิชชันนารีในสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นครั้งแรกของคณะในปี ค.ศ. 1990 ขอคำภาวนาจากพี่น้องทั้งหลายสำหรับพระสงฆ์ทั้ง 7 ท่าน ผู้ที่ได้รับการเรียกจากพระเจ้า และกล้าหาญที่จะเสียสละน้ำใจเพื่อตอบรับเสียงเรียกของพระองค์ขอพระเจ้าโปรดอวยพรสำหรับชีวิตและกระแสเรียกของท่านตลอดไป

 

Last Updated (Thursday, 15 May 2014 13:07)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner