วัดในสังฆมณฑล

วัดพระเมตตา บ้านโชคอำนวย อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 260 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยสวนยางพารา ไกลห่างจากความเจริญ ทว่าในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014 ผู้คนจำนวนมากมายจากทุกสารทิศ เดินทางมายังบ้านโชคอำนวยโดยไม่นำพาต่อระยะทางแสนไกล จากวัดนักบุญเปโตร สามพราน จากวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม จากกรุงเทพฯ นครพนม สกลนคร ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง บ้างต้องมาค้างคืน บ้างต้องออกเดินทางตั้งแต่ตี 4จุดประสงค์เพื่อมาเป็นกำลังใจ มอบความรัก ยืนยันถึงความเชื่อและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในวันเปิด-เสก พระวิหารของพระเจ้า สำหรับชุมชนคริสตชนซึ่งมีสมาชิก 59 คนแห่งนี้ รถตู้หลายสิบคัน รถยนต์นับร้อยคัน จอดเรียงรายภายในสวนยางพารา ด้านหน้าและด้านข้างวัด อากาศที่ร้อนจัด แดดที่แผดเปรี้ยง หลายคนหลบใต้เต้นท์ หลายคนยึดร่มเงาของต้นยางซึ่งปกคลุมเป็นร่มเงาผืนใหญ่ พร้อมกับสายลมเย็นที่พัดให้ความชื่นใจเป็นระยะ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เดินทางมาในเวลา 9.30 น. ตัดริบบิ้น ชมการแสดงต้อนรับตามธรรมเนียมอีสานที่อ้อนช้อยงดงาม ก่อนจะเตรียมตัวสำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์

คริสตชนบ้านโชคอำนวย เป็นครอบครัวคริสตชนที่อพยพเพื่อบุกเบิกหาที่ทำกินจากบ้านนาบัว อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในปีค.ศ.1974 ครอบครัวเหล่านี้ห่างจากการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาถึง 30 ปี จนกระทั่งซิสเตอร์ เซกุนดา ซิสเตอร์เอเมนดา คณะรักกางเขน ท่าแร่ ได้มาพบ จึงได้สอนคำสอน ได้แก้บาปรับศีล ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อหลุยส์ มิเกล อาบิเลส คุณพ่อวิชัย อ้วยเย็นดี ได้มารับส่งพาไปยังวัดนักบุญยอห์น บับติสตา บ้านโนนสา ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ที่สุด

ต่อมา ในปีค.ศ.2010 คุณพ่อฟาเบียน บัวทอง บุญทอด ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร บ้านห้วยเล็บมือ และรับผิดชอบดูแลกลุ่มคริสตชนนี้ด้วย จึงได้เริ่มโครงการสร้างวัดพระเมตตา บ้านโชคอำนวย ด้วยความสนับสนุนการก่อสร้างจากพี่น้องคริสตชนสังฆมณฑลอุดรธานี กลุ่มพระเมตตา กลุ่มอัศวินศีลมหาสนิท จากพี่น้องคริสตชนทั่วประเทศ แม้จะมีอุปสรรคหลายประการ แต่ด้วยความช่วยเหลือแนะนำ ให้กำลังใจ และคำภาวนา จากพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยความวางใจในพระเมตตาของพระเยซูเจ้า สัตบุรุษในชุมชนนี้และใกล้เคียงก็ได้มีวัดสำหรับพวกเขาในวันนี้

 

Last Updated (Thursday, 22 May 2014 15:35)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner