วัดในสังฆมณฑล

พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิด-เสก วัดพระเมตตา บ้านโชคอำนวย อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014 โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี เสกผนังโบสถ์ เสกพระแท่น ตู้ศีล ไม้กางเขน และรูปพระ หลังบทภาวนารับศีล มีพิธีปฏิญานตนของคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท และรับเหรียญคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท ตัวแทนลูกวัดพระเมตตา กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน คุณพ่อฟาเบียน บัวทอง บุญทอด เจ้าอาวาสฯ กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างวัด ผู้ที่มาช่วยเหลืองานในวันนี้จากทุกสารทิศทั่วประเทศ พร้อมมอบของที่ระลึก จากนั้นทุกคนได้รับประทานอาหารร่วมกัน แบ่งปันความสุข ความชื่นชมยินดี และกำลังใจสำหรับกันและกัน ในความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเมตตาของพระคริสตเจ้า

วัดพระเมตตา บ้านโชคอำนวย เป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่ห่างไกลความเจริญใน อ.บึงโขงหลง ห่างจากอ.เมือง บึงกาฬ 75 กิโลเมตร แม้จะเป็นชุมชนคริตชนที่มีสมาชิกเพียง 59 คน ทว่า วันแห่งความชื่นชมยินดีกับวัดแห่งแรกของพวกเขา พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ได้มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้า แน่นขนัดเต็มพื้นที่ของวัด แดดและอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ต้องอาศัยร่มเงาจากสวนยางพาราด้านข้างวัดรองรับ เพื่อร่วมในพิธี บ้างยืน บ้างนั่งเก้าอี้ บ้างทรุดกับพื้น สำรวมใจ ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาอันเหลือล้นของพระองค์ คุณพ่อฟาเบียน บัวทอง บุญทอด เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกลุ่มคริสตชนนี้ด้วย จึงได้เริ่มโครงการสร้างวัดพระเมตตา บ้านโชคอำนวย ตั้งแต่ปีค.ศ.2010 ด้วยความสนับสนุนการก่อสร้างจากพี่น้องสัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี กลุ่มพระเมตตา กลุ่มอัศวินศีลมหาสนิท และพี่น้องคริสตชนทั่วประเทศอีกเป็นจำนวนมาก แม้จะมีอุปสรรคหลายประการ แต่ด้วยความช่วยเหลือแนะนำ ให้กำลังใจ และคำภาวนา จากพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยความวางใจในพระเมตตาของพระเยซูเจ้า พระวิหารของพระเจ้าหลังนี้ก็กลายเป็นความจริงสำหรับสัตบุรุษในชุมชนบ้านโชคอำนวยและบริเวณใกล้เคียง

 

Last Updated (Thursday, 22 May 2014 15:36)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner