วัดในสังฆมณฑล

บ้างก็เท้าเปล่า บ้างแค่ถุงเท้า จะมีสวมรองเท้าบ้างก็ประปราย แต่เด็ก ๆ เยาวชนวัดต่าง ๆ ในความดูแลของคุณพ่อบัวทอง บุญทอด อยู่ติดวัดและร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ หลังทานอาหารเที่ยงร่วมกันเสร็จ แม้แดดยังแผดเปรี้ยง บริเวณพื้นที่หน้าวัดพระเมตตา บ้านโชคอำนวย ที่ยังขรุขระเป็นดินเป็นหินระเกะระกะ ก็เปลี่ยนเป็นสนามฟุตบอลเล็กให้เด็ก ๆ ได้เล่นฟุตบอล ด้วยน้ำใจนักกีฬา สนุกสนาน สามัคคี .. งานอภิบาลเริ่มกับเด็ก เอาใจใส่ให้ความสนใจ มอบความรัก อบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพราะเด็ก ๆ เหล่านี้ คือพลังสำคัญยิ่งของพระศาสนจักรในอนาคต ขอบคุณคุณพ่อบัวทอง บุญทอด เจ้าอาวาสผู้มากน้ำใจ ที่ให้แบบอย่างด้วยการกระทำ – งานเปิด-เสก วัดพระเมตตา บ้านโชคอำนวย วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014


 

Last Updated (Thursday, 22 May 2014 15:38)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner