วัดในสังฆมณฑล

18.30 น. วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2014 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลำภู พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี พระสงฆ์ ซิสเตอร์ นักบวช สัตบุรุษ และเยาวชนเวียดนาม ร่วมใจภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณคุณพ่อ James Hanh Vu พระสงฆ์คณะโดมินิกัน และเยาวชนเวียดนาม 12 ท่าน ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ ขณะเดินทางเพื่อมาร่วมค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014ที่ จ.หนองบัวลำภู

ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2014ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภูแม้ได้ระงับการเดินทางของเยาวชนจากจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทว่า ยังมีเยาวชนเวียดนาม 50 ท่านซึ่งได้เดินทางจากกรุงเทพฯ มาล่วงหน้า กิจกรรมค่ายฯ ที่กำหนดไว้จึงดำเนินต่อไป แม้จะอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อและเพื่อน ๆ เพียงใด แต่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป พระสังฆราช พระสงฆ์ ซิสเตอร์ นักบวช และสัตบุรุษ ต่างให้กำลังใจสำหรับกันและกันในการสูญเสียครั้งนี้ แผนการของพระเจ้า มนุษย์ไม่อาจล่วงรู้ได้ พระประสงค์ของพระองค์มีความหมายให้เราแสวงหา เหนือสิ่งอื่นใดคือ เรามอบชีวิตและภารกิจทั้งสิ้นไว้ในพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ โดยเฉพาะในคำภาวนาวอนขอพระเมตตา ประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่คุณพ่อเจมส์และเพื่อน ๆ ... ขอโปรดรับวิญญาณสู่อ้อมพระหัตถ์อันทรงเมตตาของพระองค์ด้วยเทอญ

 

Last Updated (Thursday, 05 June 2014 00:01)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner