วัดในสังฆมณฑล

ค่ายเยาวชนเวียดนาม 2014 ซึ่งเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 4 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2014 ได้ผ่านพ้นไป แม้ใจของสมาชิกร่วม 50 คน จะปวดร้าวกับการเสียชีวิตของคุณพ่อเจมส์ และสมาชิก 12 คน แต่เมื่อปาดหยาดน้ำออก จากดวงตา ชีวิตต้องก้าวต่อไป กิจกรรมจึงดำเนินต่อเนื่องจนจบ ด้วยการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ จากพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำภาวนาและกำลังใจจากพี่น้องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก แม้น้ำตายังคลอเบ้า จึงยังมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สอดแทรกมาเป็นระยะ เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรามองเห็นชัดเจนถึงพระเมตตายิ่งของพระเจ้า ความอบอุ่นที่มีเพื่อนมากมายเป็นกำลังใจสำหรับกันและกันในการดำเนินชีวิต อย่างมีพลัง สำหรับวันนี้ .. พรุ่งนี้ .. และตลอดไป ได้เรียนรู้ว่าในชั่วชีวิตนี้ ไม่มีวันไหนที่จะเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอีกต่อไป ความรักของพระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสในส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณแล้ว ดังนั้น จึงขอเลือกพระเยซูเจ้า และติดตามพระองค์ไป พร้อมและยินดีที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์ให้กับทุก ๆ คนในชีวิต ...

ค่ายเยาวชนเวียดนาม จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมชีวิตฝ่ายจิตให้กับเยาวชนเวียดนามซึ่ง มาทำงานและเรียนในประเทศไทย โดยมุ่งหวังจะเป็นพลังเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตให้กับเยาวชนซึ่งร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 วัน ให้สามารถรักษาความเชื่อความศรัทธาไว้ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีคนดูแลให้คำปรึกษา แนะนำตักเตือน อาจสร้างให้เกิดปัญหาต่าง ๆ กับตัวเองและสังคมได้ ตลอดระยะเวลาในการเข้าค่ายฯ กิจกรรม การอบรม การร่วมบูชาขอบพระคุณ และพิธีกรรมต่าง ๆ จะได้ให้ข้อคิดเตือนใจ พลังฝ่ายจิต และชีวิตสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ความอบอุ่นที่ได้รับจากพระสงฆ์ ทีมงาน และเพื่อน ๆ ในค่ายฯ จะทำให้พวกเขารู้สึกถึงกำลังใจ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการส่งเสริมชีวิตฝ่ายจิตที่พระศาสนจักรและเพื่อน ๆ พร้อมจะแบ่งปันสำหรับกันและกันเสมอ

 

Last Updated (Saturday, 07 June 2014 00:47)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner