วัดในสังฆมณฑล

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมเทิดเกียรติแม่พระโอกาสฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2014 เวลา 19.30 น. ณ บ้านเณรสันติราชา อุดรธานี วจนพิธีกรรมเริ่มด้วยการขับร้องบทเพลง สรรเสริญ สวดสายประคำ รับฟังพระวาจาและบทเทศน์ แห่พระรูปพระนางมารีย์ และถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ... ชีวิตของพระนางมารีย์มีความเชื่อเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตในทุกรูปแบบ แม้เส้นทางเดินแต่ละก้าวจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนาม มีทั้งความทุกข์และความสุขคลุกเคล้ากันไป ทว่าในหัวใจแม่พระเต็มเปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตน นบนอบ ความอ่อนโยน เรียบง่าย และจิตอาสาในความทุกข์ร้อนของผู้อื่น การเสด็จเยี่ยมเยียนนางเอลีซาเบธ ในพระวรสารวันนี้ เป็นตัวอย่างของชีวิตซึ่งมีพื้นที่ของหัวใจสำหรับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง เสมอ เพราะชีวิตของแม่พระคือ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า” (ลก 1:38)


 

Last Updated (Saturday, 07 June 2014 00:48)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner