วัดในสังฆมณฑล

แม้ฝนจะพรำเม็ดลงไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าแต่พี่น้องคริสตชนยังคงเดินทางมายังวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ในโอกาสฉลองวัดประจำปี เพื่อร่วมเป็นกำลังใจสำหรับชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อด้าย คุณพ่อโกโตร คุณพ่อกริฟฟิต คุณพ่อแวว เมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนมากเป็นคริสตชนเชื้อสายเวียดนาม กว่าจะมีวัดแห่งแรกในปี 1970 สมัยคุณพ่อโรธี และวัดหลังปัจจุบันในสมัยคุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. ทุกคนได้ร่วมจิตใจ ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งและมั่นคง 9.30 น. วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2014 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เดินทางมาถึงวัดพระศรีหฤทัย คุณพ่อเปโตร อินที ใสสว่าง, C.Ss.R. เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับ พร้อมกับพี่น้องสัตบุรุษ โดยมีการฟ้อนรำอย่างครึกครื้นจากพี่น้องวัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู ก่อนที่จะเตรียมจิตใจเพื่อร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อม ๆ กับฝนที่หยุดลงสนิท

 

Last Updated (Wednesday, 18 June 2014 19:21)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner