วัดในสังฆมณฑล

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดพระศรีหฤทัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2014 เริ่มเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าจำนวนมาก ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังสำหรับ 6 ท่าน และมีเยาวชนที่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจำนวน 6 คน นับเป็นความชื่นชมยินดียิ่งในวันนี้ วัดพระศรีหฤทัย ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก หนองคาย-บึงกาฬ ในอำเภอโพนพิสัย ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายประมาณ 45 กิโลเมตร มีครอบครัวคริสตชนประมาณ 30 ครอบครัว โดยมีคุณพ่อเปโตร อินที ใสสว่าง, C.Ss.R. เป็นเจ้าอาวาสคนปัจจุบัน

 

Last Updated (Wednesday, 18 June 2014 19:21)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner