วัดในสังฆมณฑล

หลากชีวิต หลายความสุข ในวันฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ บ้างหาร่มไม้หลบแดดที่แผดเปรี้ยง บ้างยึดเอาเต้นท์เป็นที่พึ่ง ช่วยกันหยิบ ช่วยกันเสริฟ สรวลเสเฮฮากับอาหารเที่ยง ความสุขที่ไม่ต้องขวนขวายหามาจากที่ไหน แต่เป็นการมอบให้แก่กันและกัน เณรเล็กบ้านเณรสันติราชาของสังฆมณฑลอุดรธานี ขึ้นเวลาเล่นดนตรี – ร้องเพลงขับกล่อม ไม่กลัวแดดแม้จะร้อนเพียงใดก็ตาม ส่วนชมรมผู้อาวุโสของสังฆมณฑลฯ ขอหลบร้อนมาแสดงในศาลาเนื่องจากความสูงวัย ร่ายรำ โชว์ลีลาพิณ แคน ฟ้อน ขับร้องให้ความบันเทิง แด่พระสังฆราช พระสงฆ์ ซิสเตอร์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมในพิธีวันนี้ ... รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ใบหน้าที่เบิกบานแจ่มใสในวันนี้ วันที่เรามีความสุขใจในพระมารดานิจจานุเคราะห์ องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลอุดรธานี

 

Last Updated (Friday, 27 June 2014 16:25)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner