วัดในสังฆมณฑล

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษร่วมโมทนาคุณพระเจ้าแน่นบริเวณรอบวัด ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรสำหรับชุมชนแห่งความเชื่อนี้ให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรักของพระเจ้าตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา ในโอกาสนี้พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังสำหรับสัตบุรุษ 1 ท่าน คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. เจ้าอาวาสฯ ได้กล่าวขอบคุณแขกทุกท่าน พร้อมกล่าวถึงของที่ระลึก ไหบ้านเชียงซึ่งได้มอบแก่ทุกท่านว่า .. ในพระคัมภีร์ พงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 กล่าวถึงหญิงม่ายที่เมืองศาเรฟัท เหลือเพียงแป้งกำมือหนึ่งและน้ำมันมะกอกนิดหน่อยเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับนางและลูกชาย แต่นางได้มอบอาหารที่มีนั้นสำหรับประกาศกเอลียาห์ นางได้รับรางวัลเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจคือ “มีอาหารกินเป็นเวลาหลายวัน แป้งในไหไม่ขาด และน้ำมันในเหยือกไม่แห้ง” (1 พกษ 17:15-16) ... ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือเกียรติยศชื่อเสียงที่ถือว่าสำคัญ สิ่งเหล่านี้อาจจากเราไปเมื่อใดก็ได้ อย่าให้ความสำคัญกับการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ หมกมุ่นอยู่แต่กับตัวเราเองจนลืมคิดถึงคนอื่น แต่ต้องรู้จักแบ่งปันพระพรที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแต่ละคน .. เพราะเมื่อทุกคนให้ ทุกคนก็จะได้รับ


 

Last Updated (Friday, 04 July 2014 23:45)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner