วัดในสังฆมณฑล

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 นอกจากร่วมรับประทานอาหารกันอย่างอิ่มหนำแล้ว สามเณรเล็กสังฆมณฑลอุดรธานี บ้านเณรสันติราชา ยังบรรเลงดนตรีขับกล่อม แจมด้วยเยาวชน ของวัด เป็นที่ครื้นเครงกันทั่วหน้า หลายคนได้โอกาสชักชวนกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ก่อนจะทยอยกลับ หอบหิ้วทั้งของที่ระลึกและผลไม้สำหรับทานระหว่างการเดินทาง เพียงคล้อยหลังผู้มาเยือนลาจากไม่นาน พี่น้องสัตบุรุษรวมทั้งคุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล เจ้าอาวาสฯ ผู้เข้มแข็ง ก็ลงมือลงแรงช่วยกันจัดเก็บ กวาดถู รื้อเต้นท์ ทำความสะอาดรอบบริเวณวัด ไม่ว่าชายหญิง สูงวัยหรือยังเยาว์ ไม่ว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องเพียงใด ต่างกุลีกุจอช่วยกันทำงาน เพียงไม่ถึงชั่วโมง วัดก็กลับอยู่สภาพเดิม งดงามเช่นเคย .. น่าชื่นชมกลุ่มคริสตชนเล็ก ๆ วัดนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก ชุมชนที่มีความสนิทสัมพันธ์เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน ห่วงใย และคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบบอย่างการเจริญชีวิตร่วมกันโดยมีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ จะเป็นการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลอย่างยิ่ง ..


 

Last Updated (Friday, 04 July 2014 23:46)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner