วัดในสังฆมณฑล

เช้าสดใสของวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2014 เยาวชนในเขตสังฆมณฑลอุดรธานีทยอยมาถึงศูนย์คำสอน เดินทางกันไกลจากท่าบม เชียงคาน หัวยเล็บมือ บึงกาฬ บ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น โพนสูง หนองบัวลำภู ดอนหวาย ไผ่สีทอง หนองคาย ที่ไกลสุดข้ามประเทศ พี่น้องเราจาก สปป.ลาว มากันถึง 9 คน กว่า 70 ชีวิตมารวมกันระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2013 ค่ายผู้นำเยาวชนระดับสังฆมณฑล เพื่อฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ฝีกฝนให้มีความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นแกนนำ เป็นพลังสร้างกลุ่มเยาวชนในเขตวัดแต่ละแห่ง โดยมีคุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี คุณมนทิรา ฮกเจริญ ผู้ประสานงานเยาวชนฯ และทีมงาน รับผิดชอบค่ายเยาวชนในครั้งนี้ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ แววตาที่สดใส และดวงใจที่มุ่งมั่น ฝากความวางใจไว้ในพระเจ้า ใช้ชีวิต 3 วันนี้ร่วมกัน เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ขอคำภาวนาจากทุกท่านสำหรับกิจการของเยาวชน.. อนาคตที่สดใสของพระศาสนจักร

 

Last Updated (Friday, 18 July 2014 13:06)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner