วัดในสังฆมณฑล

ค่ายผู้นำเยาวชนระดับสังฆมณฑลอุดรธานี เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นประธานพิธี คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรสในช่วงค่ำ เยาวชนได้ใช้เวลาแก้บาปเป็นพิเศษกับพระสงฆ์ เฝ้าศีลมหาสนิท ภาวนาเทเซ่ และการอวยพรศีลมหาสนิท แนวทางของค่ายฯ ครั้งนี้ ดำเนินไปภายใต้พระวาจา “เราเชื่อว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว เราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วย” (รม 6:8) เพื่อจะได้ศึกษา เรียนรู้ ไตร่ตรอง และพร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นผู้นำความหวังสู่ปวงชน– 11 กรกฎาคม 2013 ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลอุดรธานี

 

Last Updated (Friday, 18 July 2014 13:07)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner