วัดในสังฆมณฑล

ค่ำคืนวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2014 เยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี และจากสปป.ลาว ร่วมกันแบ่งปันความสุขที่เรียบง่าย ด้วยหัวใจที่เบิกบานไม่ต่างไปจากการผลิบานของดอกไม้ บ้างร้อง บ้างเต้น บ้างแสดงความสามารถพิเศษที่เรียกเสียงหัวเราะกันจนน้ำตาเล็ด คุณพ่อสมนึก สุทธิ อุปสังฆราช คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อบลาสิอุส อาสา และคุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส จิตตาภิบาลเยาวชน ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเยาวชนกว่า 80 คน ที่มารวมกันในค่ายผู้นำเยาวชนระดับสังฆมณฑล ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2013ภายใต้พระวาจา “เราเชื่อว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว เราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วย” (รม 6:8) ศึกษา เรียนรู้ ไตร่ตรอง แบ่งปันทุกข์สุขในชีวิต ฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ฝึกฝนให้มีความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นแกนนำ เป็นพลังสร้างกลุ่มเยาวชนในเขตวัดแต่ละแห่งต่อไป

 

Last Updated (Friday, 18 July 2014 13:07)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner