วัดในสังฆมณฑล

บรรยากาศค่ายผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานีวันที่สอง มีการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทั้งเช้าและบ่ายอย่างเข้มข้นจริงจังถึง 4 ช่วง เพื่อให้เยาวชนได้มีหลักในการค้นพบบทบาทของตน ที่จะเป็นพลังในการนำความหวังและความรักของพระเจ้าไปประกาศให้กับกลุ่มเพื่อน สมาชิกในครอบครัว ในเขตวัดและสังคมของตนเอง หลังรับประทานอาหารค่ำ ผ่อนคลายในบรรยากาศ ไนท์ ปาร์ตี้ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของเยาวชนในเขตสังฆมณฑลและเพื่อนพี่น้องจาก สปป.ลาว เยาวชน 7 กลุ่มแบ่งปันความสุขและความสนุกสนานแก่กันอย่างเต็มที่ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ฉายโชนอาบใบหน้าและดวงตา บ่งบอกถึงพลังที่จะหยัดยืนร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตของพระศาสนจักรต่อไป – ค่ายผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2014

 

Last Updated (Friday, 18 July 2014 13:08)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner